Projekty

Doporučené dokumenty nad rámec stavebního povolení

Doporučené dokumenty nad rámec stavebního povolení

  Ve stavebním zákoně se dočtete, které dokumenty jsou nutné přiložit s žádosti o stavební povolení. Této problematice se věnujeme v článku zde. V tomto článku si přiblížíme dokumenty, které určitě doporučujeme mít, aby jste měli vše v pořádku. Jak jsme již dříve zmiňovali v článku zde, určitě doporučujeme výkresovou dokumentaci v měřítku 1:50 se všemi detaily a s konkrétními materiály. Jednou to máte v projektu a podle projektu vám stavební firma dala rozpočet, za kolik stavbu vyhotoví. Když bude jasně dané, jak dům postavit, stavební firma nemůže provést dům jinak. Respektive může, pokud si to nezkontrolujete. A kontrolovat můžete pouze podle dokumentů pro provádění. Takže určitě doporučujeme dokumentaci pro provádění stavby. Položkový rozpočet a výkaz výměr je opět pro vaši obranu. Nemáme v úmyslu kritizovat české stavební firmy, ale pořádek dělá přátele. Když vám stavební firma naúčtuje 250 m3 betonu za základy. Jak víte, že nebylo zapotřebí jen 200 m3 betonu. 1 m3 betonu stojí cca 2 000 Kč, takže lehce můžete přijít o desetitisíce. Takže určitě doporučujeme položkový rozpočet, aby jste při stavbě měli vše pod kontrolou. Hydrogeologický průzkum určitě chtějte mít. Je to dokument, který vypracuje hydrogeolog, na základě sondáže na parcele. Vyvrtá díru nebo vykope jámu a podívá se na jednotlivé vrstvy zeminy na vaší parcele. Zjistí hladinu podzemní vody a určí únosnost zeminy. Pokud se tento průzkum parcely neprovede, základy pro dům se navrhují na obecnou zeminu, tedy pro méně únosnou, aby se minimalizovala šance, kdy by založení bylo nedostačující. To znamená, že se základy často předimenzovávají a výsledkem je, že platíte za založení vaší stavby zbytečně velkou částku. V opačném extrému zas založení nemusí být dostačující a to je ještě větší problém. Takže doporučujeme hydrogeologický průzkum, ušetří vám nemalé finance.    

Číst více
Jaké dokumenty jsou potřeba ke stavebnímu povolení k novostavbě

Jaké dokumenty jsou potřeba ke stavebnímu povolení k novostavbě

Když se odevzdává dokumentace pro stavební povolení, je to opravdu velký stoh papírů. Nesmí chybět nic, jinak stavební povolení nedostaneme. Článek, kde i laik pochopí k čemu jsou jaké dokumenty a proč je musíme mít. Výkresová a textová dokumentace Výkresů může být až okolo 20 kusů (půdorysy, řezy, pohledy, situace atd.). Textových stran je ke stovce. Požární bezpečností řešení Neboli požární zpráva, která obsahuje textovou část a výkresovou. Zjednodušeně je to dokument, který předepisuje, jak dům postavit, aby neshořel tak jednoduše nebo pokud možno k tomu vůbec nedošlo. PENB Průkaz energetické náročnosti budovy udává, jak je dům energetický šetrný nebo naopak nešetrný. Statický výpočet Dokumentace od statika, která zhodnocuje a navrhuje dům tak, aby nespadl. Radonové vyhodnocení Radon jsou drobné částečky vycházející z půdy, které způsobují rakovinu plic. Odborná firma přijede na parcelu a speciálním postupem odebere vzorky radonu z půdy. Na základě množství radonu ve vzorku se parcela zatřídí. Podle toho se musí navrhnout protiradonové opatření. Projekt ZTI a elektroinstalace Patří sem rozvody vody, kanalizace, topení, plynu a elektroinstalace (případně vzduchotechniky). Projekty musí obsahovat textovou část a výkresovou. Navrženy musí být rozvody v domě a na parcele. Také sem můžeme zařadit projekty přípojek. Vyjádření jednotlivých dotčených orgánů a subjektů Tohle nazýváme inženýringem. Než se podá zmíněná výše uvedená dokumentace na stavební úřad, je potřeba vyjednat dokumenty s kladným vyjádřením k provedení stavby od všech, co mají co dočinění se zamýšlenou stavbou. Tyto dokumenty se značně liší, podle toho, kde se stavba nachází. Zmíníme ty nejběžnější. -Nejdůležitější je vyjádření úřadu územního plánování. Tento úřad reguluje výstavbu ve městě. Říká, kde jaká stavba s jakým významem může být. Rozhodnou, jestli navržený dům může být v dané lokalitě, jestli může být na parcele umístěna, tak jak chcete, zdali dům může vypadat tak je navrženo. -Vyjádření provozovatelů sítě jako je ČEZ, E.ON, vodovody a kanalizace, Grid services, Cetin. Samozřejmě se může v okolí vyskytovat kabel i jiných společností, což je potřeba zjistit a dotázat se jich, zdali se stavbou souhlasí. -Dále vyjádření hygieny. Ta kontroluje návaznost jednotlivých místností, velikost místností, osvětlenost, hlučnost apod. -U domů nad 200 m2 zastavěné plochy se musí vyjádřit hasičský záchranný sbor. Taktéž k domům, kde se nachází kancelář nebo nějaká část k podnikání. -Životní prostředí. Zdali topíte správným systémem, jestli nebudete zatěžovat vodní toky, lesy a jestli dojde k záboru zemědělské půdy. -Sousedé musí stvrdit podpisem souhlas s vaší stavbou. Ať už je to soused s rodinným domkem vedle vašeho budoucího obydlí, či je to majitel silnice, po které budete přijíždět. -Vyjádření města/obce, pod kterou část budoucí dům spadá. Zmíněné subjekty jsou ty, které jsou zapotřebí téměř vždy, ale ještě jich je mnoho, které jsou v každé lokalitě jiné. Například památková ochranná péče, chráněné ložiskové území, povodí řek, úřad vojenského vlastnictví atd. atd. Inženýring je jedna velká obsáhlá disciplína v projektování a v Projekci Machač se na ni specializujeme. Mimo jiné všechny zmíněné dokumenty u nás v projekční kanceláři vypracováváme nebo zajišťujeme přes naše kolegy.

Číst více
Do novostavby chceme Krb, je to dobrý nápad?

Do novostavby chceme Krb, je to dobrý nápad?

U 90 % případů, návrhů novostaveb rodinných domů, dostáváme požadavek, že investor chce mít v obývacím pokoji krb či kamna. Chápeme proč. Oheň již dlouhá tisíciletí je po boku člověka a jaksi si na něj zvykl. Vytváří pocit bezpečí, příjemnou atmosféru, hřeje a svítí. Multifunkční to pomocník. Je však důležité si uvědomit, že každá novostavba rodinného domu, je v dnešní době nízkoenergetická. Ztráta celého domku se může pohybovat kolem 5 kW. Přičemž běžná kamna nebo krbová vložka mají výkon často  mnohonásobně vyšší než celková ztráta domku. Jsou tedy 3 možnosti, jak mít krb/kamna a nepřetápět.   Zvolit nevýkonná kamna/krbovou vložku 28o C v zimě je již značný ne komfort. Proto musíme volit velice nevýkonné kamna, aby místnost, kde jsou umístěna, nebyla přetápěná a nepříjemně vyhřátá na vysokou teplotu. Nejnižší výkony krbů začínají od cca 2,5 kW. Již tento výkon je na celou místnost příliš vysoký, takže musíme počítat, že budeme přetápět, avšak ne tak příliš, jako u běžných 18 kW krbů.   Zvolit „falešný“ krb Jestli se jedná o krb na bio líh, který opravdu hoří, nepotřebuje komín i mírně hřeje (2-3  kW) nebo elektrický krb, který pouze vizuálně přehrává hořící plamen, na tom nezáleží. Je to varianta, která je běžná.   Krb/kamna + výměník V tomto případě můžeme volit výkonnější krby/kamna. Součástí spotřebiče je výměník, kde proudí voda, která je ohřívaná teplem z krbu. Tato voda dále předává teplo do otopné vody, která proudí v topení a vyhřívá tak celý dům. Také může předávat teplo užitkové vodě, kterou se třeba osprchujete. Taktéž je tu možnost, že teplo z krbu předává teplo do místností přes proudící vzduch, tuto možnost však nedoporučujeme, výří prach a je mírně hlučná. Pokud zvolíme tento druh vytápění pro celý objekt, počítejte s tím, že musíte do kamen neustále přikládat. Je tu možnost elektrického přitápění, ale v tu chvíli, investice do krbového výměníku ztrácí smysl. Tento typ, doporučujeme spíše do chat, kde se netopí neustále.   Cena Také si uvědomte kolik za krb/kamna zaplatíte. Počítejte s komínem (cca 60 000 Kč u bungalovu), kamna/krb (cca 30 000Kč), základ pro komín a přisávání vzduchu (10 000 Kč). Ano je to cca 100 000 Kč.

Číst více
Jaký zdroj vytápění zvolit u novostavby rodinného domu?

Jaký zdroj vytápění zvolit u novostavby rodinného domu?

V následujícím textu je naše vyhodnocení výpočtů, které byly provedeny na kvalitním serveru www.tzb-info.cz. V obrázku je tabulka s vyhodnocením. Zde je odkaz: https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/138-porovnani-nakladu-na-vytapeni-teplou-vodu-a-elektrickou-energii-tzb-info Výpočet je proveden na obecný dům, který má podlahovou plochu 150 m2 a je moderně zateplen. Taková typická česká novostavba rodinného domu pro 4 členy. Rozebereme, co si z toho odnést a jak výpočet vyhodnotit. Hodnotící faktor je ekonomická návratnost investice. Tato částka je vyobrazena v posledním sloupci tabulky. Je to částka, která udává kompletní náklady na vytápění během jednoho roku životnosti systému. Je vítěz opravdu vítěz? Nejvýhodněji z celého výpočtu vychází vytápění dřevem pomocí zplynovacího kotle a automatický kotel na hnědé uhlí. Není však uvažováno s náklady na dopravu dřeva a uhlí, což nebude vysoká částka, avšak je to činnost, se kterou musíme počítat. Taktéž samotné přikládání není zrovna pohodlné. Kotel se obtížně nastavuje a reguluje. Musíme počítat s prostorem na uskladnění paliva zejména s uhlím. Počítejte, že 1 m2 novostavby stojí 25 000 Kč, kolik prostoru budete potřebovat celkem? Takže ať se zdá vytápění dřevem nebo hnědým úhlem jako ideální, není tomu tak. Podobný komentář patří i pro černé uhlí, koks, brikety, pelety, štěpku rostlinné pelety a obilí, avšak jsou ještě dražšími zdroji. Jaktože si plyn nevede lépe? Je to především pořizovací cenou plynofikace neboli plynové přípojky. Taktéž životnost plynového kotle je cca jen 15 let. Počítejte také s nárůstem ceny za plyn. Se zlevňováním bychom neměli uvažovat. Takže vytápění plynem je vhodné, pokud je zřízena plynová přípojka. Elektrické přímotopy, levné na pořízení drahé na provoz Nadpis vše patřičně vysvětluje. Elektrické přímotopy neboli kabely zalité betonem v podlaze, které při průtoku elektřiny vydávají teplo, je nejlevnějším zdrojem tepla, co se týká pořizovací ceny. Vychází přijatelně i na provoz, avšak nesmí zdražit elektrická energie. Ale s tím nepočítejme. Elektrická energie neustále zdražuje a bude tomu i nadále. Největší nevýhoda u tohoto zdroje tepla je, nemožnost výměny zdroje. Jakmile zalejete betonem topné kabely, již nemůžete uvažovat s jiným zdrojem tepla než je elektrická energie. Navíc tento způsob vytápění není možný samostatně. Stavební úřad nevydává povolení pouze na tento zdroj vytápění v domě, musí být kombinovaný s jinými ekologičtějšími zdroji. Tepelné čerpadlo je nejideálnější Velice snadné na provoz. Nemusíte se o něj téměř stara. Pravidelná údržba pár krát do roka postačí. Vysoké pořizovací náklady se nyní vrátí cca za 7 let. A pozor když využijete zelenou úsporám, kterou v naší kanceláři zprostředkováváme, dostanete i nemalé finance na tento zdroj vytápění.

Číst více
Jaký materiál zvolit k novostavbě rodinného domu?

Jaký materiál zvolit k novostavbě rodinného domu?

Co je důležité na obvodové konstrukci domu? Musí být stabilní, tepelně izolační a co nejlevnější. Který ze stavebních materiálů dnešní doby je v těchto ohledech nejlepší? Tak jedno po druhém. Když si uvedeme nejběžněji používané materiály, tak tu máme:   Porotherm 0,14 W/m2K 450 mm tvárnice Heluz 0,13 W/m2K 450 mm tvárnice Erbersdobler 0,15 W/m2K 425 mm tvárnice Ytong 0,18 W/m2K 450 mm tvárnice Porfix 0,17 W/m2K 500 mm tvárnice Různé typy dřevostaveb (probráno v jiném článku) První tři jsou zástupci tvárnic cihelných, poslední tři jsou pórobetonové tvárnice a dřevo.   Ze všech systémů se běžně staví novostavby rodinných domů a se stabilitou nebývá nikdy problém. Takže první parametr splňují všechny druhy materiálů.   Minimální součinitel prostupu tepla pro pasivní domy je 0,18 W/m2K, což splňují také všechny materiály, přičemž dřevostavby bývají ještě mírně lepší než uvedené systémy. Pouze několik málo setin jsou rozdílem mezi všemi materiály, které jsou opravdu zanedbatelné. Takže po tepelně technické stránce jsou opět všechny materiály správnou volbou.   A cena? Alfa a omega každého výběru. Cena každého systému se mění každý měsíc. Navíc každá firma má jiné slevy na každý z materiálů.   Takže, který z materiálů je nejlevnější? Nejlevnější je ten, na který získáte největší slevu, respektive jakou slevu má stavební firma na každý z materiálů. Případně stavebniny, které vám materiál budou dodávat.   Co tedy zvolit? Když se podíváte do výpisu výše, převládají materiály s tloušťkou zdiva 450 mm. Navíc tyto materiály mají systémy, které už izolaci obsahuji. V Porotherm tvárnicích je vata, v Heluz tvárnicích je polystyren a v Ytong tvárnice je z pórobetonu. Všechny tyto systémy jsou tedy velice podobné. I Erbersdobler a Porfix jsou správnou volbou, jsou však jiných rozměrů než 450 mm, takže je nutné počítat s mírnými velikostními změnami.   Když tedy nevíte, jaká stavební firma bude provádět vaši novostavbu (aby jste zjistili, na jaký materiál mají největší slevy) nebo jaké budou ceny ve stavebninách za rok, až začnete stavět Ideální je vypracovat projekt s tloušťkou zdiva 450 mm z již izolační tvárnice. Projekt bude obecný pro všechny zmíněné tři systémy a může se volit dle aktuální výhodnosti.   Zde jsou odkazy na tři materiály ze kterých doporučujeme navrhovat rodinný dům:   https://wienerberger.cz/produkty/porotherm-44-t-profi-dryfix?wb_condition=Cluster:1366437038952#collapse-collapse1366232729722   https://www.ytong.cz/tepelneizolacni-tvarnice-lambda-yq.php   https://www.heluz.cz/cs/vyrobek/heluz-family-44-2in1-brousena-1

Číst více
Zadání znělo jasně: Navýšit kapacitu na maximum

Zadání znělo jasně: Navýšit kapacitu na maximum

Studie malého penzionu, který byl přestavěn z vícegeneračního rodinného domu ve velmi žádané lokalitě v obci Lednice na jižní Moravě, byl z hlediska prosazení na stavebním úřadě náročným projektem. Podařilo se však na 100%. V této lokalitě není povoleno dvoupatrových domů, pouze podkrovním vestaveb. První studie jiné architektonické kanceláře byla smetena ze stolu. My jsme však uspěli. Část objektu, který se nachází ve dvorní části a má pultovou střechu, byl hlavním středobodem. V této části ve druhém patře můžou být 3 apartmány, které majitelce můžou vydělat každoročně statisíce. Architektonická kancelář z Brna, která tuto část navrhovala, bez převisu pultové střechy neuspěla. Jelikož druhé patro působilo obrovsky, stavební úřad návrh neschválil. Jednoduchá změna, kterou jsme navrhli, umožnila přijetí stavebních úprav. Prostě jsme přidali převis pultové střechy, opticky se tak z patra stala půdní vestavba a stavební úřad projekt schválil. Jednoduché a účinné.

Číst více
Jak na založení stavby, jaké cihly použít na první řadu?

Jak na založení stavby, jaké cihly použít na první řadu?

Na obrázcích je vidět hrubá stavba, kde nebyly použity správné cihly pro první řadu zdění. Když ještě chybí střecha, obvodové zdivo stavby vytvoří z vašeho domu bazén. Při dešti se voda drží na základové desce, je v přímém kontaktu se zdivem a zdivo vodu natahuje. Jak by správně měla vypadat cihla pro první řadu hrubé stavby? Měla by být opatřena hydrofobizovanou částí. To znamená, že by měla být opatřena nátěrem, který znemožňuje nasáknutí vody do cihly a zamezuje dalšímu vzlínání výše do zděné konstrukce. Jsou dvě možnosti. Buď si takovou cihlu koupit již od výrobce, což je dražší varianta. Nebo si takovou cihlu vytvořit. Použije se běžná cihla, která bude tvořit hrubou stavbu a pomocí namáčení se opatří do výšky 5 cm například asfaltovou vrstvou. Upozorňujeme, že nepostačí pouze natření z vnitřní strany cihly. Voda se dostane i do spár i spodní částí cihly.

Číst více
Studie bungalovu a její orientace ke světovým stranám

Studie bungalovu a její orientace ke světovým stranám

Ve Staročernsku jsme řešili studii, kde jako u každé jiné studie je potřeba precizně vymyslet dispozici tak, aby proslunění bylo ideální. Sluneční světlo vytváří v lidském organizmu potřebné procesy, které jsou potřebné k zdravému fungování. Tam kde svítí nejméně, musí být umístěny místnosti, kde člověk netráví svůj čas a naopak. Zde jsou rozepsány jednotlivé místnosti, kde je umístění ideální a proč: Garáž, technická místnost, koupelna, toaleta, chodba apod. – U těchto typů místností není potřeba téměř žádného proslunění tudíž je ideální je umísťovat na severní fasády či do vnitřní části objektu. Dětské pokoje – Nejlépe na západ. Jelikož děti tráví v pokoji nejvíce času po škole, to znamená od cca 14 hodin (v létě) do večera. Právě na západní fasádě je proslunění od poledne do západu. Ložnice – Ideálně na východ. Je to trochu subjektivnější záležitost, ale obecně je východ ideální hlavně kvůli vstávání. Brzké slunce nastartuje dospělého člověka do pracovního dne. Obývací pokoje – Jih a západ. V obývacím pokoji trávíme nejvíce času, především odpoledne, tudíž musí být nejvíce prosluněn. V letních měsících je takto orientovaný obývací pokoj od cca 10 hodin do večera proslunění. Kuchyně – Ta musí být taktéž prosluněná, avšak velmi častá podmínka bývá orientace oken ke vstupu. Z kuchyně je potřeba vidět přicházejí návštěvu a další osoby do domu. Terasa – Na západ či jih. Na terase se většinou tráví čas v odpoledních hodinách. Vstup/předsíň – Na sever či východ. Není nutné, aby předsíň byla prosluněná.

Číst více
Dotace zelená úsporám zaplatí až 15 % z celkových nákladů

Dotace zelená úsporám zaplatí až 15 % z celkových nákladů

Během roku 2018 naše projekční kancelář řešila kompletní rekonstrukci rodinného domu na Chrudimsku.  Bude se měnit dispozice v prvním patře, kompletně se vybuduje druhé patro i s novou střechou, dům se bude zateplovat a opatří se i vzduchotechnikou. Veškeré rozvody budou nové, podlahy, prostě rekonstrukce od A až do Z. Odhadované náklady na tyto práce stavební firmou jsou cca 3,2 miliónu Kč. Přičemž rekonstrukce bude prováděna svépomoci, kde předpokládáme náklady 1, 5 až 2,2 miliónu Kč. Naše kancelář zajišťovala výpočty, projekt a kompletní vyřízení dotace Nová zelená úsporám, kde jsme zajistili 230 000,- Kč čistého zisku pro investora. Ten neřešil kvůli dotaci nic, vše jsme odmakali my. Vyplatí se taková dotace? Posouzení je už na Vás.

Číst více
Stavba svépomoci vs. stavební firmou

Stavba svépomoci vs. stavební firmou

Všeobecně jsou známy dva způsoby, jak zrealizovat rodinný dům a to svépomoci nebo dodáním od stavební firmy. Když se staví svépomoci, je potřeba si zajistit stavební dozor (odborník, který Vás bude kontrolovat). Některé stavební činnosti pak vykonává vyloženě investor a na některé si zve samostatně jednotlivé řemeslníky.   V Projekci Machač se častěji setkáváme s realizací svépomoci. Je to způsob, který vychází finančně výhodněji, avšak je mnohem složitější, zdlouhavější a i rizikovější.   Kolik můžeme ušetřit při stavbě svépomoci? Tohle je opakovaný dotaz, který pravidelně slýcháváme, avšak odpověď není jednoduchá. Při stavbě svépomoci se každý investor snaží využít svých dovedností, kamarádů a známých. Jen těžko lze odhadnout, jak je investor šikovný a co vše dokáže zařídit. Dle našich zkušeností můžeme říct, že nejšikovnější investor, který staví svépomoci, může pořídit metr čtverečný své stavby od 15 000 Kč výš. Počítejte však s větší investicí.   Největší výhodou při výstavbě bydlení stavební firmou je záruka. Tu při stavbě svépomoci nemáte. Například když začne časem střechou zatékat, jen těžko se dovoláte náhrady a opravy bez dalších investic. Kdo za vinu může? Pokrývač, klempíř, tesař či řemeslník, který instaloval hromosvod? Jeden bude svádět vinu na druhého.   A je tu i ona obtížnost. Vezměte v potaz, že stavbu svépomoci budete provádět na úkor svého volna. Dlouhé měsíce i nějaký ten rok padne na výstavbu. Ne každý je povahy na to, aby takový zápřah zvládl. Dále pak máte zkušenosti s výstavbou? Není nejvhodnější se na svém domě učit a dopustit se tak spousty chyb. Neodrazujeme nikoho od stavby svépomoci, jen chceme upozornit na všemožné úskalí. Vše si patřičně promyslete, než se pustíte do větších akcí. Určitě si zajistěte kvalitní dokumentaci k provádění stavby a zkuste si dopředu propočítat své úspory.

Číst více