Projekty

Podkrovní vestavba a co s vazným trámem

Podkrovní vestavba a co s vazným trámem

Když je krovová soustava řešena tak, že je vazný trám taženou konstrukcí, lze jej nahradit táhlem. Toto táhlo v podobě ocelové výztuže tlusté třeba 15 mm, se ukryje do podlahy. Spojuje oba přerušené konce stávajícího vazného trámu a celý krov zůstává stabilní. Vzniklý prostor je zcela bez překážek a může se využít dle libosti. Tento způsob je znázorněn na 2 obrázku. Dalším způsobem, jak si s vazným trámem poradit, je skrýt jej do konstrukce podlahy vcelku bez přerušení. Konstrukce podlahy se za pomocí lehkých materiálu (polystyren) navýší tak, aby povrchová vrstva byla nad horním povrchem vazného trámu. Taktéž správné řešení, které však ubere spoustu drahocenného prostoru. Tento způsob je znázorněn na 3 obrázku.

Číst více
Kdy není potřeba stavební povolení (ohlášení stavby) na garáž?

Kdy není potřeba stavební povolení (ohlášení stavby) na garáž?

Především jaký je rozdíl mezi ohlášení stavby a stavebním povolením. I když se může zdát, že ohlášení stavby se provede tím způsobem, že se stavba jen ohlásí, je to omyl. Rozdíl mezi získáním stavebním povolením a ohlášením stavby je v zásadě jeden. U ohlášení stavby si vyjádření od sousedů získává sám investor, u stavebního povolení sousedy obesílá stavební úřad. Investor může mít vyjádření zajištěné během několika chvilek, stavební úřad může to stejné zajišťovat i několik měsíců. V Dolních Počernicích u Prahy jsme řešili přístavbu garáže k rodinnému domu. Investor byl v domnění, že v případě výstavby tak malého objektu, jako je garáž, nebude zapotřebí stavební povolení, respektive ohlášení stavby. Vyřídit ohlášení bylo zapotřebí a proč, jelikož nedodržel následující body: Aby jste nemuseli řešit peripetie s úřady při výstavbě garáže musíte dodržet: -garáž se nesmí přistavět k již existujícímu objektu -musí mít zastavěnou plochu maximálně 25 m2 (započítán venkovní obvod i se stěnami) -nesmí být blíže u hranice parcely méně než 2 m -musí být vzdálenější od sousedního objektu (na cizí parcele) více jak 4 m, pokud u sousedního objektu NEJSOU okna do obytných místností (obývací pokoj, ložnice, pokoj apod.) -musí být vzdálenější od sousedního objektu (na cizí parcele) více jak 7 m, pokud u sousedního objektu JSOU okna do obytných místností Tohle jsou základní body, které je zapotřebí dodržet. Doporučujeme však nejprve záměr probrat s projektantem, aby vás nepřekvapilo i něco dalšího.

Číst více
Jednogenerační nebo vícegenerační dům?

Jednogenerační nebo vícegenerační dům?

Jen pro příklad uvedu několik východisek, jak lze s touto situací naložit. Za prvé si potomek může pronajmout či koupit nemovitost zcela sám. Tohle řešení je pro nás nejpohodlnější, avšak trochu sobecké. Další možností může být, že mu rodiče na bydlení přispějí nebo ho zcela zajistí. Pro movitější rodiče je to vhodná varianta. Náš typ je k financím šetrný. Postavte dům, který v první fázi poslouží jen pro rodinu s malými dětmi. Ve chvíli, kdy se potomek chce osamostatnit a potřebuje kompletně své bydlení, provedou se takové stavební úpravy na domě, aby vznikly dvě samostatné jednotky. Obrázek 3 je stav pro jednu rodinu, obrázek 4 je stav pro další nezávislou rodinu, která má svůj vstup do domu, své parkování a své soukromí. Ideální však je, aby byl dům nachystán na takovou to úpravu již při výstavbě domu. Bydlení pro mladou rodinu jsme navrhli přesně v tomto duchu. Tam kde je nyní stěna, v budoucnu budou dveře. Otvor se během hrubé stavby vytvoří a opět zazdí, tak aby jej bylo možné bez problému obnovit. V hale se plánuje v budoucnu schodiště, proto se ve stropě již nyní nachystá otvor, který se zakryje sádrokartonem. Ještě jsme zakomponovali několik dalších návrhů, které se nyní při výstavbě provedou, aby v budoucnu bylo jednoduše během několika málo týdnu k dispozici další obytná jednotka a to za financí, které budou bezkonkurenční. Při několika konkrétních úpravách, které se nyní provedou, se může za budoucí bydlení ušetřit několik statisíc.

Číst více
Rozdíl mezi projektem pro stavební povolení a prováděčkou

Rozdíl mezi projektem pro stavební povolení a prováděčkou

Pokud jste si prohlédli oba výkresy, určitě vám byl rozdíl patrný ihned. Ten větší a propracovanější je dokument pro provádění stavby. Je správné, když investor chce šetřit své finance. Naší jednou z nejdůležitějších priorit je, aby návrh, který vypracujeme, byl finančně nejefektivnější. Jednoduše řečeno návrhem šetříme investorovi peníze. Ovšem problém nastává, když se nám nepodaří investora přesvědčit, k tomu, že ušetří celkové náklady výstavby tak, že mu vypracujeme prováděcí dokumentaci. Jelikož je prováděcí dokumentace finančně nákladnější, investor se zaměří na aktuálně levnější volbu, což je dokumentace pro stavební povolení. Tato dokumentace obsahuje pouze nejnutnější nezbytnosti, aby projekt byl přehledný pro úředníky, avšak dům se podle ní dá postavit obtížně. Nejsou z ní jasné konkrétní materiály detaily, prostě celkové provedení. Takže za nás doporučujeme, nechte si vypracovat prováděcí dokumentaci i když je dražší, dům vás vyjde levněji.

Číst více
Betonové základy nebo založení na vrutech?

Betonové základy nebo založení na vrutech?

Betonové základové pasy jsou nejběžnějším způsobem založení. U lehkých dřevostaveb je však možnost založit dům i na zemních vrutech. Výhodou je nižší cena a rychlejší výstavba bez nutnosti pauzy při zrání betonu. Nevýhodou je navýšení úrovně podlahy v přízemí. Mezi dřevostavbou a terénem musí být minimálně 200 mm mezera pro odvětrávání vlhkosti, přičemž když je dům nesen bodově, musí tomu odpovídat i konstrukce. To znamená, že podlaha u tohoto typu založení běžně má 300 mm. Což jisto jistě znamená, výškový rozdíl terénu a podlahy 500 mm. To však není velká překážka. 3 schody nebo krátká rampa výškový rozdíl bez problému zvládne. Prodejna občerstvení autorů Ing. arch. Štěpána Vacíka a Ing. arch. Aleše Reiského, byla stavebně řešena naší projektovou kanceláří. Původní návrh byl právě řešen na zemních vrutech. Po bližším průzkumu, jsme právě došli k závěru, že celková výška podlahy s mezerou bude minimálně 500 mm nad upravený terén. Jelikož tento výškový rozdíl by způsobil řadu komplikací, usoudili jsme, že bude lepší stavbu založit na pásech. To však nevylučuje, že se určitě k zemním vrutům opět někdy vrátíme u jiných návrhů.

Číst více
Rodinný dům s členitým půdorysem

Rodinný dům s členitým půdorysem

     Rodinný dům mladého podnikatele z jižní Moravy byl menší oříšek. Hlavní podmínka byla, aby dům byl něčím výjimečný. To bylo docíleno především členitým půdorysem. Byl to vyloženě požadavek investora, který jsme dodrželi, avšak přineslo to spoustu složitostí. To se ovšem odrazilo na ceně nemovitosti, ale výsledek stojí za to.      Jsme spíše zastánci jednoduchosti, avšak požadavky, které klade investor, určují hlavní směr návrhu. Tvarově nepravidelné místnosti, stěny pod úhlem 45 stupňů, celkový tvar domu, to je jen několik málo bodů, které se museli v návrhu objevit. Obecně platí, čím více rohů a koutů dům obsahuje, tím je dražší a zároveň náchylnější na správné provedení. Pokud tvar parcely a celková situace nevyžaduje komplikovanější půdorys, je nejjednodušší se držet půdorysu ve tvaru čtverce či obdélníku. Obecně je vzato, že když má dům více než čtyři rohy, každý další je navíc. Avšak k čemu je jednoduchý dům, který nelahodí oku svého majitele a není podle jeho představ.

Číst více
Novostavba rodinného domu

Novostavba rodinného domu

Novostavby rodinných domů nás baví. Mladý pár pořídil parcelu a chystali si postavit dům. Nás oslovili, abychom vypracovali projekt. Na obrázku je zjednodušená studie, která splňovala veškeré představy mladého páru. Dům perfektně zapadá do tamější krajiny a má nápaditý vzhled, přitom je velice jednoduchý. Evokuje tři malé domky, přitom toto členění nikterak cenu provedení nezvýšilo.

Číst více
Novostavba muzea

Novostavba muzea

Velký projekt historického muzea byl velice zajímavý. Investor požadoval v suterénu team-buildingovou hru, která spočívala v tom, že skupinka lidí má v jednotlivých místnostech hledat postupně klíče a dostat se přes překážky a přes hlavolamy do cíle. Kolektiv se má pobavit a stmelit. V přízemí je historické muzeum s tématikou z totalitních dob a v patře jsou pak kanceláře. Budova dříve byla ubytovnou pro vojáky. Jednalo se tedy o rekonstrukci neobývané budovy. Nejprve jsme provedli kontrolu stavu, zajistili jsme nosné konstrukce a určili postupy, které vedli k statické stabilizaci celé stavby. Vypracovali jsme prováděcí projekt a udělali několik vizualizací budoucího vzhledu. Stavba má připomínat vězení.

Číst více
Úsporné řešení nemovitostí

Úsporné řešení nemovitostí

Domy posuzujeme i z tepelně-technického hlediska. Dbáme na hospodárnost budov. Většina projektů musí obsahovat i Energetický průkaz budovy, který taktéž zajišťujeme. Na obrázku je příklad detailu základu. Jednotlivé barvy znázorňují jaká teplota je v určitých částech. Obrázek poukazuje na kvalitně navržený detail bez tepelných mostů. Díky správnému návrhu šetříme investorům peníze po celý život, co stavbu užívají.

Číst více
Studie bytového domu

Studie bytového domu

Pomáháme s investorskými záměry. Požadavkem tohoto malého projektu bylo navrhnout co nejlevnější třípatrovou budovu s co nejvíce byty. Investor zvažoval své možnosti. Chtěl vědět, jak přibližně může vypadat taková budova s jeho požadavky a také chtěl znát realizační cenu. Studie mu ukázala vzhled a díky ceně realizace si mohl vypočítat návratnost své investice a celkově zhodnotit svůj investorský záměr.

Číst více