Doporučené dokumenty nad rámec stavebního povolení

19. února 2019

Nemusíte je mít, ale bez nich to téměř nejde.

Ing. Matěj Machač

 

Ve stavebním zákoně se dočtete, které dokumenty jsou nutné přiložit s žádosti o stavební povolení. Této problematice se věnujeme v článku s názvem JAKÉ DOKUMENTY JSOU POTŘEBA KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ K NOVOSTAVBĚ.

V tomto článku si přiblížíme dokumenty, které určitě doporučujeme mít, aby jste měli vše v pořádku.

Jak jsme již dříve zmiňovali v článku s názvem ROZDÍL MEZI PROJEKTEM PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVÁDĚČKOU, určitě doporučujeme výkresovou dokumentaci v měřítku 1:50 se všemi detaily a s konkrétními materiály. Jednou to máte v projektu a podle projektu vám stavební firma dala rozpočet, za kolik stavbu vyhotoví. Když bude jasně dané, jak dům postavit, stavební firma nemůže provést dům jinak. Respektive může, pokud si to nezkontrolujete. A kontrolovat můžete pouze podle dokumentů pro provádění. Takže určitě doporučujeme dokumentaci pro provádění stavby.

Položkový rozpočet a výkaz výměr je opět pro vaši obranu. Nemáme v úmyslu kritizovat české stavební firmy, ale pořádek dělá přátele. Když vám stavební firma naúčtuje 250 m3 betonu za základy. Jak víte, že nebylo zapotřebí jen 200 m3 betonu. 1 m3 betonu stojí cca 2 000 Kč, takže lehce můžete přijít o desetitisíce. Takže určitě doporučujeme položkový rozpočet, aby jste při stavbě měli vše pod kontrolou.

Hydrogeologický průzkum určitě chtějte mít. Je to dokument, který vypracuje hydrogeolog, na základě sondáže na parcele. Vyvrtá díru nebo vykope jámu a podívá se na jednotlivé vrstvy zeminy na vaší parcele. Zjistí hladinu podzemní vody a určí únosnost zeminy. Pokud se tento průzkum parcely neprovede, základy pro dům se navrhují na obecnou zeminu, tedy pro méně únosnou, aby se minimalizovala šance, kdy by založení bylo nedostačující. To znamená, že se základy často předimenzovávají a výsledkem je, že platíte za založení vaší stavby zbytečně velkou částku. V opačném extrému zas založení nemusí být dostačující a to je ještě větší problém. Takže doporučujeme hydrogeologický průzkum, ušetří vám nemalé finance.