Jak dlouho trvá vyřídit stavební povolení nebo ohlášení stavby

3. března 2019

Jednotlivé fáze, kterými se musí projít, než dostaneme stavební povolení.

Ing. Matěj Machač

Dostat vysnění dokument s textem „Stavba povolena“ je opravdu na dlouhou dobu, obzvlášť u nás v Česku. V porovnání s ostatními zeměmi světa jsme na 156. místě ze 190 států, jsme na tom srovnatelně s Nigerem. Takže když se rozhodnete řešit rekonstrukci nebo novostavbu, připravte se že od zahájení projektové činnosti ke schválení projektové dokumentace, si počkáte bez problému i rok.

 

Kdo bude projekt vypracovávat?

Než si jenom najdete projektanta, který vám dům navrhne a v dobrém případě i vyřídí stavební povolení, může to i nějakou dobu trvat. Mimochodem my v Projekci Machač stavební povolení vyřizujeme kompletně. V dnešní době je stavebnictví extrémně přesyceno. To znamená, že i projektanti mají spoustu práce. Proto může být velký problém najít kvalitního projektanta, který na vás bude mít čas.

 

Studie a územní řízení

Musíte vědět, jak má dům vypadat a jak může vypadat. K tomu slouží studie, kde se zohlední všechny vaše požadavky. Ta poslouží i pro vyjádření úřadu územního plánování. Podle našich zkušeností u nás běžně trvá vypracovat studie 1 měsíc. Následně než se schválí na úřadu územního plánování, můžou uběhnout třeba i 4 měsíce. Úředníci na toto vyjádření mají pouze měsíc, ale nyní je situace taková, že se projekty nestíhají schvalovat ve stanovených termínech. Záleží však úřad od úřadu, 4 měsíce je ta nejextrémnější varianta na Pardubicku. Ovšem třeba v Brně je situace taková, že územní rozhodnutí trvá i déle než rok.

 

Vypracování projektové dokumentace

Aby to „odsýpalo“ studii dáváme na úřad a už začínáme pracovat na další dokumentaci. Není jisté, jestli studii schválí a práce nepřijde vniveč, ale úředník dokáže říct i dopředu jestli dokumentaci schválí. Když nevidí problém, slovní odsouhlasení pak následuje i papírové potvrzení, které však vydá až za několik týdnů či měsíců.

Nejprve než vypracujeme kompletní dokumentaci, musí se vypracovat dokumentace, podle které ostatní inženýři vypracují jednotlivé dílčí projekty. Je zapotřebí požární bezpečností řešení, průkaz energetické náročnosti apod. Pak následně se projektová dokumentace dodělá. To může zabrat přibližně 4 měsíce.

 

Předinženýring neboli zajištění všech vyjádření dotčených orgánů a subjektů

Musíme opatřit vyjádření hygieny, hasičů, životního prostředí, památkářů a desítky dalších. Tato činnost může zabrat cca 2 měsíce.

 

Stavební povolení/ohlášení

Pokud se řeší ohlášení stavby, stavebnímu úřadu by mělo vyjádření trvat 1 měsíc. Pokud se řeší stavební povolení, vyjádření může stavebnímu úřadu trvat 2-3 měsíce. Tyto termíny jsou však v případě, kdy je vše bez komplikací. Tyto řízení mají své opodstatnění, není to žádná formalita. Úředníci zjišťují a konzultují záměr. Může se stát, že zjistí nějakou neočekávanou komplikaci a celý cyklus může být zpomalen. To se však stává vyjímečně. Na problémy se narazí většinou již během navrhování.

Časové úseky jsou však průměrné a nelze je vztahovat na všechny případy. Můžou být rychlejší, ale i pomalejší varinaty.