Jaký materiál zvolit k novostavbě rodinného domu?

1. února 2019

V krátkosti vás uvedeme do našeho pohledu na věc.

Ing. Matěj Machač

Co je důležité na obvodové konstrukci domu? Musí být stabilní, tepelně izolační a co nejlevnější. Který ze stavebních materiálů dnešní doby je v těchto ohledech nejlepší? Tak jedno po druhém. Když si uvedeme nejběžněji používané materiály, tak tu máme:

 

První tři jsou zástupci tvárnic cihelných, poslední tři jsou pórobetonové tvárnice a dřevo.

 

Ze všech systémů se běžně staví novostavby rodinných domů a se stabilitou nebývá nikdy problém. Takže první parametr splňují všechny druhy materiálů.

 

Minimální součinitel prostupu tepla pro pasivní domy je 0,18 W/m2K, což splňují také všechny materiály, přičemž dřevostavby bývají ještě mírně lepší než uvedené systémy. Pouze několik málo setin jsou rozdílem mezi všemi materiály, které jsou opravdu zanedbatelné. Takže po tepelně technické stránce jsou opět všechny materiály správnou volbou.

 

A cena? Alfa a omega každého výběru. Cena každého systému se mění každý měsíc. Navíc každá firma má jiné slevy na každý z materiálů.

 

Takže, který z materiálů je nejlevnější?

Nejlevnější je ten, na který získáte největší slevu, respektive jakou slevu má stavební firma na každý z materiálů. Případně stavebniny, které vám materiál budou dodávat.

 

Co tedy zvolit?

Když se podíváte do výpisu výše, převládají materiály s tloušťkou zdiva 450 mm. Navíc tyto materiály mají systémy, které už izolaci obsahuji. V Porotherm tvárnicích je vata, v Heluz tvárnicích je polystyren a v Ytong tvárnice je z pórobetonu. Všechny tyto systémy jsou tedy velice podobné. I Erbersdobler a Porfix jsou správnou volbou, jsou však jiných rozměrů než 450 mm, takže je nutné počítat s mírnými velikostními změnami.

 

Když tedy nevíte, jaká stavební firma bude provádět vaši novostavbu (aby jste zjistili, na jaký materiál mají největší slevy) nebo jaké budou ceny ve stavebninách za rok, až začnete stavět Ideální je vypracovat projekt s tloušťkou zdiva 450 mm z již izolační tvárnice. Projekt bude obecný pro všechny zmíněné tři systémy a může se volit dle aktuální výhodnosti.