Doporučené dokumenty nad rámec stavebního povolení

19. února 2019
118

Nemusíte je mít, ale bez nich to téměř nejde.

Ing. Matěj Machač
Ing. Matěj Machač

 

Ve stavebním zákoně se dočtete, které dokumenty jsou nutné přiložit k žádosti o stavební povolení. Této problematice se věnujeme v článku s názvem JAKÉ DOKUMENTY JSOU POTŘEBA KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ K NOVOSTAVBĚ.

V tomto článku si přiblížíme dokumenty, které určitě doporučujeme mít, abyste měli vše v pořádku.

Jak jsme již dříve zmiňovali v článku s názvem ROZDÍL MEZI PROJEKTEM PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVÁDĚČKOU, určitě doporučujeme výkresovou dokumentaci v měřítku 1:50 se všemi detaily a s konkrétními materiály. Vše je tak dané v projektu, dle kterého stavební firma určí rozpočet, tedy za jakou částku projekt realizuje. Když bude jasně dané, jak dům postavit, stavební firma nemůže provést dům jinak. Respektive může, pokud si to nezkontrolujete. A kontrolovat můžete pouze podle dokumentů pro provádění. Takže určitě doporučujeme dokumentaci pro provádění stavby.

Položkový rozpočet a výkaz výměr je opět pro vaši obranu. Nemáme v úmyslu kritizovat české stavební firmy, ale pořádek dělá přátele. Pro představu, když vám stavební firma naúčtuje 250 m3 betonu za základy, jak víte, že nebylo zapotřebí jen 200 m3?  1 m3 betonu stojí cca 2 000 Kč, takže lehce můžete přijít o desetitisíce. Proto určitě doporučujeme položkový rozpočet, abyste při stavbě měli vše pod kontrolou.

Hydrogeologický průzkum určitě chtějte mít. Je to dokument, který vypracuje hydrogeolog na základě sondáže na parcele. Vyvrtá díru nebo vykope jámu a podívá se na jednotlivé vrstvy zeminy na vaší parcele. Zjistí hladinu podzemní vody a určí únosnost zeminy. Pokud se tento průzkum parcely neprovede, základy pro dům se navrhují na obecnou zeminu, tedy pro méně únosnou, aby se minimalizovala šance, kdy by založení bylo nedostačující. To znamená, že se základy často předimenzovávají a výsledkem je, že platíte za založení vaší stavby zbytečně velkou částku. V opačném případě, kdy by založení naopak nebylo dostačující, jedná se o ještě větší problém. Doporučujeme proto hydrogeologický průzkum vždy provést, ušetří vám ve výsledku nemalé finance.

 

 Řešíte novostavbu nebo rekonstrukci svého domu? Ozvěte se nám, první schůzka je nezávazná a zdarma. Poradíme Vám na místě nebo u nás v kanceláři v Pardubicích.

Přejít na KONTAKT  

Pojďte se potkat přímo nad vaším projektem
Domluvit schůzku