K čemu slouží dvoustupňový položkový rozpočet

29. března 2022
90

Praxe je taková, že se položkový rozpočet a výkaz výměr tvoří vždy až je projekt hotový. My v Projekci Machač to však děláme jinak.

Ing. Matěj Machač
Ing. Matěj Machač

Co je položkový rozpočet a výkaz výměr?

Položkový rozpočet s výkazem výměr slouží pro orientaci ve finanční náročnosti realizace stavby. Do posledního detailu jsou v něm zobrazeny položky, u kterých je napsáno množství (kusy, m2 nebo m3) a jednotková cena. Množství a jednotková cena jsou pronásobeny a jsou tak patrné celkové ceny za jednotlivé dílčí práce či konstrukce. Takový položkový rozpočet si tedy můžete představit jako propracovanou excelovou tabulku s cca 400 položkami.

 

Kdy se položkový rozpočet provádí v běžných případech?

Položkový rozpočet většina projektantů zpracovává až na konci projektování. Detailně navrhnou dům a následně se začne dělat na položkovém rozpočtu. Investoři se tak až na konci všech projekčních prací dozví, kolik reálně jejich stavební dílo bude stát. To však pro mnoho z nich bývá nemilým překvapením a často se i stává, že od stavebního záměru upustí.

 

Kdy, jak a proč položkový rozpočet zpracováváme v Projekci Machač?

My na to jdeme trochu jinak. Nejprve zpracujeme malý projekt, což si můžete představit jako z 80% vypracovaný projekt, který předáme rozpočtáři, aby vypracoval položkový rozpočet. Rozpočtář rozpočet zpracuje a my investorovi předáme tento z 80% vypracovaný projekt společně s položkovým rozpočtem. Investor tak v rané fázi projektování zjistí, kolik bude jeho stavební dílo stát.

Pokud zjistí, že stavba je příliš drahá, projekt můžeme levně změnit, jelikož na něm pracovala zatím pouze jedna osoba, kterou je projektant z Projekce Machač. Zatím nemusel k objektu zpracovávat statik statický výpočet, energetik průkaz energetické náročnosti budovy, požární technik požárně bezpečnostní zprávu a nemuseli se k projektu zajišťovat kupy dokumentů od jednotlivých úředníků (inženýring).

Když se udělá položkový rozpočet pouze na konci projektování a investor požaduje změnu, musí provést změny i všichni zmínění specialisté a je potřeba znovu zařídit vyjádření jednotlivých úředníků, což je mnohem náročnější a samozřejmě výrazně dražší.

Proto v Projekci Machač zpracováváme dvoustupňové položkové rozpočty. Nejprve se udělá první stupeň rozpočtu, kdy investor dostává možnost změnit projekt a přizpůsobit ho tak svým finančním možnostem. Na konci projektování tento rozpočet aktualizujeme, jelikož během zbylých 20% projektování nastávají v projektu drobné změny, které jsou do druhého stupně položkového rozpočtu zahrnuty.

 

U nás vždy k položkovému rozpočtu dostanete také slepý výkaz výměr bez vyplněných financí. Tento výkaz výměr je vhodný pro stavební firmy a řemeslníky, kterým usnadníte zpracování jejich cenových nabídek pro vás. Nejsou v něm ceny, abyste neodhalili své karty na začátku vyjednávání. Zároveň mají stavební firmy výrazně méně práce s vaší cenovou nabídkou, jelikož nemusí složitě počítat plochy omítek, kusy cihel, metry krychlové řeziva apod. Díky tomu je větší šance, že dostanete více cenových nabídek, jelikož díky položkovému rozpočtu je mnohem snazší pro vás cenovou nabídku zpracovat, a i ty firmy, které by si na vás nenašly čas, vám cenovou nabídku snadno zpracují.

V Projekci Machač dokážeme zjistit i cenu realizace stavby při samotné úvodní schůzce, jsou to však odhady, které se můžou od reality lišit a vždy je vhodné si nechat položkový rozpočet s výkazem výměr zpracovat.

Pojďte se potkat přímo nad vaším projektem
Domluvit schůzku