O geometrickém plánu

28. října 2020
138

Co je to geometrický plán a k čemu slouží?

Ing. Matěj Machač
Ing. Matěj Machač

Geometrický plán slouží pro různé účely. Může být potřebný pro zaměření stávajícího stavu objektu, kdy geodet, který geometrický plán vypracovává, zaměří vnější obvod budovy. Následně se geometrický plán použije pro přesné vypracování pasportu objektu (stávajícího stavu) a předkládá se na katastrální úřad společně s potvrzením ze stavebního úřadu, kde dům zanesou do katastru nemovitostí České republiky.

 

Geometrický plán si můžeme představit jako katastrální mapu, kde vidíme obrysy stávajících objektů a hranice parcel. Zároveň se v něm nachází většinou červeně znázorněné nové hranice objektu na parcele, které jsou předmětem řešení. Geometrický plán se vyhotovuje v tištěné verzi, kde je označen razítkem geodeta, společně s údaji o zápisu do katastru. V elektronické verzi bývá k dispozici ve formátu dwg.

 

Cena

 

Záleží na složitosti objektu a vzdálenosti, kde se objekt nachází, avšak většinou geometrický plán zpracujeme v rámci projektových prací v ceně cca do 6 000 Kč bez DPH.

Řešíte novostavbu nebo rekonstrukci svého domu? Ozvěte se nám, první schůzka je nezávazná a zdarma. Poradíme Vám na místě nebo u nás v kanceláři v Pardubicích.

Přejít na KONTAKT  

Pojďte se potkat přímo nad vaším projektem
Domluvit schůzku