Jak postavit dům levně

22. června 2021
219

Tento článek pojednává o tom, kde je vhodné a možné ušetřit na výstavbě rodinného domu i jiných objektů.  Uvádíme jen takové možnosti, které nezhorší kvalitu objektu. Budeme rádi, když nám zašlete Vaše tipy, které po důkladném posouzení můžeme zařadit do následujícího článku.

Ing. Matěj Machač
Ing. Matěj Machač

 

Kvalitní projekt

Začněme činností, u které se začíná, projektováním. Mnoho lidí by si mohlo pomyslet, že když ušetří na projektu několik desítek tisíc, může tyto peníze použít při výstavbě a ušetří. Peníze za kvalitní prováděcí projekt však na stavbě ušetří daleko větší náklady.

Investice do projektu, je vložena do času projektanta, který vše vyřeší v klidu v kanceláři. V programu si může prosvítit jednotlivá patra objektu pod sebou, aby si uvědomil veškeré návaznosti, může posouvat jednotlivé vrstvy, měnit skladby a mnoho dalšího.

To přímo na stavbě možné není, zde se bez prováděcího projektu vše řeší takzvaně za pochodu. To prodlouží čas výstavby (čas jsou peníze) a nastanou chvíle, kdy již nelze určitou konstrukci změnit, aby daná věc byla provedena správně.

Rozhodně tedy doporučujeme zaplatit si za kvalitní projekt. Je lepší vše nejprve důkladně vyřešit na papíře, kde budete posouvat pouze čáry, než platit na stavbě za řemeslníky, kteří budou posouvat konstrukce (pokud to vůbec bude možné).

 

Inženýrskogeologický posudek (hydrogeologický posudek)

Ke správnému projektu patří i posudky. Je dáno stavebním zákonem, že se vždy musí provést minimálně hydrogeologický posudek (inženýrskogeologický posudek je vyšší stupeň posudku). Stavební úřad provedení posudku kontroluje jen velice zřídka, proto si ho málokdo nechá vypracovat.

Díky tomuto posudku zjistíte, jaké zeminy se nachází na parcele, kde chcete stavět. Díky této informaci statik navrhne základy přesně takové, jaké mají být. Nebudou ani slabé ani zbytečně silné.

Bez tohoto průzkumu je návrh základů prováděn pouze odhadem, obvykle na bezpečnou stranu, což v praxi znamená, že v cca 90% případů jsou základy zbytečně předimenzovány.  Cena 1 m3 betonu stojí cca 5 000 Kč a cena průzkumu je obvykle do 15 000 Kč. To znamená, že když se na stavbě ušetří 3 m3, posudek se již vyplatí, přičemž obvykle ušetříte mnohonásobně více.

Druhý extrém může nastat, pokud Vám bez posudku budou navrženy nedostatečné základy. Dům následně popraská a náklady na opravy jdou do statisíců (pokud jsou vůbec možné).

 

Pokuste se vyvarovat staveništní přípojce

Staveništní dočasná přípojka má jiný tarif než přípojka trvalá. Pokuste se tedy včas vyřešit plnohodnotnou přípojku.

 

Materiál pro nosnou konstrukci a příčky

Provedli jsme velkou analýzu, který stavební materiál je nejkvalitnější a nejekonomičtější. Vše je v tomto článku: https://www.projekcemachac.cz/cs/clanky/jaky_material_zdiva_vybrat-106/

 

Nepoužívejte termoizolační omítku

Cena za 1 cm termoizolační omítky, je mnohonásobě vyšší než cena za 1 cm polystyrenu, přitom má horší izolační vlastnosti. Tudíž nedoporučujeme tento materiál používat.

 

Betonová taška je nejlevnější

Co se týká krytiny, pokuste se vyvarovat plechové krytině, ta je nejdražší. Keramická krytina je po betonové druhou nejlevnější variantou.

 

Volte jednoduchý tvar střechy

Valbová střecha obsahuje mnoho hran, ve kterých se mění její spád, jedná se o tzv. nároží a úžlabí. Je to komplikace, která v těchto místech neumožňuje provést odvětrání střechy, které je naprosto zásadní. U valbových střech může být hřeben i několikrát kratší, než by mohl být u stejného domu se sedlovou střechou. Právě v  hřebeni je možné provést odvětrávání. Sedlové střechy tak poskytují mnohem více místa pro tvorbu odvětrávacích otvorů.

Nejkritičtějším místem střech jsou úžlabí. Tato místa jsou nebezpečná z hlediska zatékání srážkové vody.

Jednodušší tvar střechy oddálí rekonstrukci, která stejně jednou bude zapotřebí.

 

U bungalovu je nutné bednění pod krytinou

Zcela zásadní je u bungalovu pobít střešní vazníky celoplošně prkny. Toto bednění vytvoří nosnou vrstvu pro pojistnou hydroizolaci, která se díky němu ani po mnoha letech neprověsí a nepřestane tak plnit svoji funkci. Díky bednění se pojistná hydroizolace dobře napojí a správně aplikuje.

Dále prkna slouží jako hydroakumulační vrstva. I když jsou pojistné hydroizolace pod krytinou difuzně propustné, při větším množství páry produkované v interiéru zejména v zimních měsících, dochází k jejich rosení. Bednění tuto zkondenzovanou páru nasaje a postupem času propustí do větrané mezery. Důležitá je při návrhu správné skladby bilance mezi tvorbou a odpařením tohoto kondenzátu. V případě správného návrhu je zamezeno zkapávání kondenzátu do tepelné izolace, čímž výrazně prodloužíte její životnost.

Díky bednění na střeše oddálíte rekonstrukci střechy o mnoho let.

 

Vzduchotechnika s rekuperací nemá finanční návratnost

Pokud si pořídíte rekuperační jednotku abyste ušetřili, ušetříte, pořizovací cena tohoto systému se vám však vrátí až za mnoho let. Při běžných cenách návratnost rekuperace vychází na 15 let, což je hraniční doba její životnosti. To znamená, že než se vám investice do rekuperace vrátí, může se vám rozbít, tudíž budete opět investovat nemalou částku do opravy či výměny.

Vzduchotechnika s rekuperací bezesporu zvyšuje komfort bydlení, výhodnost po finanční stránce však není moc příznivá. Finančně výhodné jsou jiné způsoby větrání, pokud Vás zajímá jaké, kontaktujte nás, poradíme Vám.

 

Volte správný zdroj topení

Velkou analýzu, jaký zdroj vytápění má finanční význam máme zveřejněnou na tomto odkaze: https://www.projekcemachac.cz/cs/clanky/doporucene_zpusoby_vytapeni-82/

 

Krb je jen pro efekt

U novostaveb nemá krb technický ani finanční smysl. Dům s ním nevytopíte. Abyste vytopili vzdálenější místnosti, museli byste mít v místnosti, kde je krb nekomfortní teplo. Navíc při používání krbu, který má minimální výkon 4 kW, místnost přetopíte během chvilky. Běžné novostavby mají ztrátu celého domu průměrně 6 kW (dům o ploše 150 m2). Obývací pokoj se svými 40 m2 má pak ztrátu cca 2 kW, proto výkonnější krb obývací pokoj značně přetápí.

Pokud si krb chcete koupit jako záložní zdroj, je to zbytečné. Každý zděný dům je navržený tak, že nevychladne ani po 3 dnech bez zatopení. Pokud neplánujete dům někde opravdu na samotě, výpadky proudu delší než 3 dny neočekávejte.

 

Pracovní síla

Pracovní síla na stavbě tvoří 1/3 všech financí, lze za ni ušetřit nejvíce. Jsou 3 způsoby, jak lze stavbu postavit:

1.       Stavební firmou

2.       Dodavatelsky (hledáte jednotlivé řemeslníky, čímž dosáhnete ušetření 10-20 %)

3.       Svépomocí (stavbu provádíte vlastníma rukama)

Než se však rozhodnete o ušetření v podobě vložení svého času do výstavby, uvědomte si, jestli na to máte dostatečné technické dovednosti a časové možnosti.

Při rozhodování jakým způsobem budete stavbu provádět, je také dobré zjistit si cenu práce řemeslníka. Jestli je Vaše mzda vyšší, je lepší platit řemeslníka, pokud je nižší, je lepší (z pohledu čistě po finanční stránce), udělat si práci sám.

 

Dělejte položkový rozpočet a vybírejte z co nejvíce firem

Položkový rozpočet je rozsáhlá tabulka v excelu, kterou rozpočtář tvoří desítky hodin. Když si tuto tabulku necháte zpracovat, předáte ji jako podklad stavební firmě, která si ji nebude muset tvořit sama. Při dnešním nabitém trhu je dost možné, že poptaná stavební firma nebude mít čas tvořit rozpočet pro Váš dům, jen aby Vám udělala cenovou nabídku. Od mnoha firem tudíž cenovou nabídku bez položkového rozpočtu ani nedostanete. Když rozpočet uděláte, dostanete pravděpodobněji více cenových nabídek, mezi kterými může být i některá výrazně výhodná, kterou byste bez rozpočtu nedostali.

 

Pokud máte další tipy, jak na stavbě domu smysluplně ušetřit, napište nám. Váš tip prověříme a zveřejníme, čímž pomůžete ušetřit dalším českým rodinám. (Pokud budete chtít, uvedeme Vás u Vašeho tipu jako autora)

 

 

Pojďte se potkat přímo nad vaším projektem
Domluvit schůzku