Jaké dokumenty jsou potřeba ke stavebnímu povolení k novostavbě

13. února 2019
1095

Aneb každodenní chléb v Projekci Machač

Ing. Matěj Machač
Ing. Matěj Machač

Když se odevzdává dokumentace pro stavební povolení, je to opravdu velký stoh papírů. Nesmí chybět nic, jinak stavební povolení nedostaneme. Článek, kde i laik pochopí k čemu jsou jaké dokumenty a proč je musíme mít.

Výkresová a textová dokumentace

Výkresů může být až okolo 20 kusů (půdorysy, řezy, pohledy, situace atd.). Textových stran je ke stovce.

Požární bezpečností řešení

Neboli požární zpráva, která obsahuje textovou a výkresovou část. Zjednodušeně je to dokument, který předepisuje jak dům postavit, aby v případě požáru neshořel tak jednoduše, respektive, aby k tomu, pokud možno vůbec nedošlo.

PENB

Průkaz energetické náročnosti budovy udává, jak je dům energetický šetrný nebo naopak nešetrný.

Statický výpočet

Dokumentace od statika, která zhodnocuje a navrhuje dům tak, aby nespadl.

Radonové vyhodnocení

Radon je chemický prvek uvolňující se z půdy v podobě plynu. V závislosti na jeho koncentraci v základové zemině může při dlouhodobější expozici způsobit až rakovinu plic. Radonový průzkum spočívá v tom, že odborná firma přijede na parcelu a speciálním postupem odebere vzorky radonu z půdy. Na základě množství radonu ve vzorku se parcela zatřídí. Podle toho se musí následně navrhnout protiradonové opatření.

Projekt ZTI a elektroinstalace

Patří sem rozvody vody, kanalizace, topení, plynu a elektroinstalace (případně vzduchotechniky). Projekty musí obsahovat textovou a výkresovou část. Navrženy musí být rozvody v domě a na parcele. Také sem můžeme zařadit projekty přípojek.

Vyjádření jednotlivých dotčených orgánů a subjektů

Tohle nazýváme inženýringem. Než se podá zmíněná výše uvedená dokumentace na stavební úřad, je potřeba vyjednat dokumenty s kladným vyjádřením k provedení stavby od všech, co mají co dočinění se zamýšlenou stavbou. Tyto dokumenty se značně liší, podle toho, kde se stavba nachází. Zmíníme ty nejběžnější.

-Nejdůležitější je vyjádření úřadu územního plánování. Tomu se předkládá studie domu. Tento úřad reguluje výstavbu ve městě. Říká, kde jaká stavba s jakým významem může být. Rozhodnou, jestli navržený dům může být v dané lokalitě, jestli může být na parcele umístěn, tak jak chcete a zdali dům může vypadat tak je navrženo.

-Vyjádření provozovatelů sítě jako jsou ČEZ, E.ON, vodovody a kanalizace, Grid services, Cetin. Samozřejmě se může v okolí vyskytovat i kabel jiných společností, což je potřeba zjistit a dotázat se jich, zdali se stavbou souhlasí.

-Dále vyjádření hygieny. Ta kontroluje návaznost jednotlivých místností, jejich velikost, osvětlenost, hlučnost apod.

-U domů nad 200 m2 zastavěné plochy se musí vyjádřit hasičský záchranný sbor. Taktéž k domům, kde se nachází kancelář nebo nějaká část k podnikání.

-Životní prostředí. Zdali topíte správným systémem, jestli nebudete zatěžovat vodní toky, lesy a jestli dojde k záboru zemědělské půdy.

-Sousedé musí stvrdit podpisem souhlas s vaší stavbou. Ať už je to soused s rodinným domkem vedle vašeho budoucího obydlí, či je to majitel silnice, po které budete přijíždět.

-Vyjádření obce, pod kterou budoucí dům spadá.

Zmíněné subjekty jsou ty, které jsou zapotřebí téměř vždy, ale ještě jich je mnoho, které jsou v každé lokalitě jiné. Například památková ochranná péče, chráněné ložiskové území, povodí řek, úřad vojenského vlastnictví atd. atd.

Inženýring je jedna velká obsáhlá disciplína v projektování a v Projekci Machač se na ni specializujeme. Mimo jiné všechny zmíněné dokumenty u nás v projekční kanceláři vypracováváme nebo zajišťujeme přes naše kolegy.

 

Řešíte novostavbu nebo rekonstrukci svého domu? Ozvěte se nám, první schůzka je nezávazná a zdarma. Poradíme Vám na místě nebo u nás v kanceláři v Pardubicích.

Přejít na KONTAKT  

Pojďte se potkat přímo nad vaším projektem
Domluvit schůzku