Kompletní instalace TZB

2. června 2019

Zdravotechnika (vodovod, kanalizace), rozvody topení a vzduchotechnika

Ing. Matěj Machač
Ing. Matěj Machač

Obecně se veškeré rozvody v domech nazývají zkratkou TZB, neboli technická zařízení budov. Výkresy TZB jsou nedílnou součástí projektové dokumentace. Jde o to, aby projektant navrhl co nejkratší cesty rozvodů s co nejmenšími možnými průřezy. To proto, aby ušetřil investorovi za pořízení zbytečně předimenzovaných rozvodů sítí.

My jsme se zabývali veškerými rozvody v již existujícím objektu v Praze, který je určen pro krátkodobé ubytování ve stylu Airbnb. Nakonec se nám správnou volbou vytápěcích systémů a návrhem co nejmenšího počtu šachet, což bylo náročné vzhledem k jejich realizaci ve stávajících stropech, podařilo ušetřit majiteli nemalou investici.