Územní studie

14. července 2022
22

Když je v územní plánu napsáno, že je výstavba možná pouze podle schválené územní studie, musí se vytvořit.

Ing. Matěj Machač
Ing. Matěj Machač

Územní studii si můžeme představit jako dokument, který obsahuje veškeré návaznosti daného území. Je v ní upřesněno, v jakých částech je umožněna jaká výstavba, jak budou objekty napojeny na technickou a dopravní infrastrukturu a jak bude oblast vypadat po krajinné stránce. Navíc se všemi navrženými řešeními musí souhlasit dotčené orgány a všichni majitelé parcel.

Územní studie je časově náročnou činností a v některých případech může schvalovací proces trvat i několik let. Pokud je však v územním plánu uvedeno, že daná lokalita bude řešena územní studií, bez jejího vypracování a schválení není možné stavět a cokoliv na parcelách tvořit.

Pojďte se potkat přímo nad vaším projektem
Domluvit schůzku