Stupně projektové dokumentace

23. října 2020
394

V tomto článku si představíme jednotlivé stupně projektové dokumentace od těch nejjednodušších až po ty nejsložitější

Ing. Matěj Machač
Ing. Matěj Machač

1. Analýza a studie proveditelnosti

Ve chvíli, kdy máte objekt nebo parcelu a nevíte, co si můžete dovolit, ať už z hlediska zákonů, či z technického hlediska, ideální je začít studií proveditelnosti. Důležité je, aby studie proveditelnosti byla co nejjednodušší. Jelikož se může pracovat s více variantami, z čehož vyplývá, že některé varianty nebudou využity, je důležité, aby propracovanost nebyla moc detailní a vám se tak ušetřily co největší náklady.

A jak může taková analýza a studie proveditelnosti vypadat? Různě, důležité je to, abyste z dokumentů zjistili co potřebujete, tedy jakým směrem se vydat.

 

2. Architektonická studie

Když už víte, co má stavba či pozemek splňovat, dalším krokem je jeho návrh po architektonické stránce. V architektonické studii byste měli najít vše podstatné. Jak objekt bude vypadat zvenku, jak uvnitř, k čemu bude sloužit a k čemu budou sloužit jednotlivé části. Jaké technologie se budou v objektu nacházet apod.

 

3. Projekt pro územní řízení a stavební povolení

V dnešní době se zpravidla zpracovává dokumentace, která slouží pro oba účely, tedy jak pro územní řízení, tak i stavební povolení. Dokumentace slouží pro úřední potřeby. Hlavní tedy je, aby obsahovala veškeré náležitosti, které předepisuje zákon a úředníci tak mohli schválit váš záměr. Co vše je součástí dokumentace pro stavební povolení se dočtete zde.

 

4. Prováděcí dokumentace

Jak je z názvu patrné, jedná se o dokumentaci, podle které se staví. Musí tedy obsahovat veškeré detaily, aby podle ní bylo možné stavbu zrealizovat. Více o prováděcí dokumentaci se dozvíte zde.

 

5. Dílenská dokumentace

Pro obzvlášť složité části stavby je potřeba zhotovení dílenské dokumentace. Ta především slouží pro výrobu prvků, které probíhají mimo stavbu, jako je například zábradlí, ocelové schodiště apod.

 

 Provádíme veškeré stupně projektové dokumentace. Ozvěte se nám, první schůzka je nezávazná a zdarma. Poradíme Vám na místě nebo u nás v kanceláři v Pardubicích. 

Přejít na KONTAKT → 

Pojďte se potkat přímo nad vaším projektem
Domluvit schůzku