SVJ / Společenství vlastníků jednotek a jejich plán oprav

7. února 2020
51

Jste součástí Společenství vlastníků jednotek nebo jste dokonce členy výboru? Pak je tento článek přesně pro Vás. Uklidní Vás a poradí, jak zvládat situace při řešení nutnosti oprav.

Ing. Matěj Machač
Ing. Matěj Machač

Ať už vše bylo velmi příznačně popsáno ve filmu Vlastníci od režiséra Jiřího Havelky či to zažíváte na vlastní kůži při společných schůzích, je situace všude velmi podobná. Velké množství lidí znamená velké množství názorů a pohledů na danou situaci a stav budovy. Co je pro jednoho důležité, je po druhé bezvýznamné. Uveďme si modelovou situaci, která proběhla i ve zmíněném filmu. 

 

Výtah. Pro majitele bytových jednotek v přízemí je výtah zbytečností. Z jejich pohledu přijdou dlouhodobě nashromážděné peníze, které ukládali prostřednictvím fondu oprav, takovouto investicí vniveč. Výtah nepotřebují a nevzroste tím ani samotná hodnota bytu, tak proč by jej měli platit?

Naopak protistrana v podobě nájemníků z vyšších pater by výtah přivítala. Je pro ně náročné vynášet denně tašky s nákupem nebo kočárek, nemluvě o situaci, kdy si někdo zlomí nohu nebo se jedná o důchodce. Pro takové nájemníky je výtah vysvobozením.

Na kterou stranu se přiklonit? To právě řeší plán, jak nakládat s nemovitostí, který vypracuje nezávislý odborník. Stavbu důkladně prostuduje, sepíše veškeré její nedostatky a seřadí je od nejurgentnějších po ty méně závažné. Také navrhne možné varianty řešení.

Co by měl takový plán řešení nedostatků nemovitosti ještě obsahovat?

Důležitá je časová osa, v rámci které jsou jednotlivé problémy seřazeny dle toho, v jakém pořadí by se měly řešit.

Peníze až na prvním místě. Samozřejmostí by měl být i detailní položkový rozpočet, který prozradí kolik jednotlivá řešení budou stát. Jednoduše je tak možné určit, zdali máte dostatečnou finanční zásobu. Podle zjištěných vad také můžete určit výši vkladu jednotlivých vlastníků. Je zbytečné fond nadměrně přeplácet a peníze tak nevyužít pro své soukromé účely. Naopak když peníze ve fondu chybí, nejsou potřebné prostředky na řešení problémů.

Plán, jak nakládat s nemovitostí je také perfektní podklad pro realizační firmy. Díky němu je jasné, co se má řešit a jak. Následně díky položkovému rozpočtu víte, kolik bude oprava stát. Navíc máte v ruce podklady, které můžete kdykoli hromadně rozeslat firmám a obratem tak dostat více cenových nabídek. Jen díky dobrému podkladu, jak problém řešit může stavební firma vypracovat rozpočet i na dálku. Nečekají Vás tak další zdlouhavá jednání.

Jestli chcete své drahocenné finance z fondu oprav investovat ve správný čas na pravém místě, čelit problémům za pomoci kvalitních řešení, vědět kolik to bude stát, ušetřit spoustu času a nervů při jednáním se stavebními firmami, určitě si nechte nezávislým odborníkem plán, jak nakládat s nemovitostí vypracovat co nejdříve.

Obrázek výše znázorňuje časovou osu s finanční rozvahou jednotlivých problémů.

Tip: vzor takového plánu si můžete vyžádat v části www.projekcemachac.cz/kontakt

Pojďte se potkat přímo nad vaším projektem
Domluvit schůzku