Úsporné řešení nemovitostí

17. října 2018
Ing. Matěj Machač
Ing. Matěj Machač

Domy posuzujeme i z tepelně-technického hlediska. Dbáme na hospodárnost budov. Většina projektů musí obsahovat i Energetický průkaz budovy, který taktéž zajišťujeme. Na obrázku je příklad detailu základu. Jednotlivé barvy znázorňují jaká teplota je v určitých částech. Obrázek poukazuje na kvalitně navržený detail bez tepelných mostů. Díky správnému návrhu šetříme investorům peníze po celý život, co stavbu užívají.