Broušené nebo nebroušené cihly, co zvolit?

5. listopadu 2021
388

Co vyjde levněji? Připlatit si za broušené cihly a ušetřit na lepidle nebo ušetřit za nebroušené cihly a připlatit si na maltě? To se dozvíte v následujícím článku.

Ing. Matěj Machač
Ing. Matěj Machač

Provedli jsme výpočet, kolik stojí zdící materiál, spojovací materiál, práce a ostatní náklady (pronájem strojů, odvody státu, režijní náklady a zisk stavební firmě) u 3 typů zdících konstrukcí Porotherm P10 na 1 m2 a vše jsme přehledně rozdělili do následující tabulky:

Typ zdiva

Spojovací materiál

Tvárnice

Práce

Ostatní náklady

Cena celkem

Nebroušené na maltu

143,-

739,-

160,-

218,-

1 260,-

Broušené na maltu

27,-

883,-

126,-

197,-

1 233,-

Broušené na pěnu

27,-

883,-

90,-

146,-

1 146,-

 

 

 

 

 

 

 

Z tabulky je patrné, že výsledné cenové rozdíly jsou velice malé, cca okolo 10 %. Cena práce je nejvyšší u nebroušeného zdiva, jelikož je zde delší čas při nanášení malty. Naopak nejnižší cena je u broušeného zdiva s pěnou, protože nanášení pěny je téměř 2x rychlejší.

Z toho vyplývá, že u staveb svépomocí je mírně výhodnější použít nebroušené zdivo, kde budete platit jen za materiál, který bude stát 882 Kč. A naopak u staveb stavební firmou je lepší zvolit broušené cihly, kde budou celkové náklady nižší než u nebroušeného zdiva.

Finanční rozdíly jsou však velice malé, rozdíl mezi broušeným a nebroušeným zdivem u běžně velkého domu o ploše 140 m2 bude okolo 15 000 Kč bez DPH.

Právě u domu na obrázku, který jsme navrhovali, dal investor dotaz, co bude výhodnější.

Pojďte se potkat přímo nad vaším projektem
Domluvit schůzku