Bytový dům v Pardubicích

28. března 2023
26

U rekonstrukcí je vždy nutné provádět sondy a ověřovat stávající konstrukce.

Ing. Matěj Machač
Ing. Matěj Machač

Projekt nástavby, přístavby, vestavby a revitalizace bytového domu byl technickou výzvou, především kvůli nepříznivým geologickým poměrům na parcele. Z historických podkladů jsme zjistili, že řešený dům, který je starý téměř 100 let, byl založený na borovicových pilotách. Borovicové dřevo se nám pro ně jevilo jako nevhodný materiál, proto jsme raději provedli sondy, abychom piloty dohledali.

Po vyhloubení díry nás čekalo nemilé překvapení, piloty jednoduše shnily a našli jsme po nic jen díru. To nástavbu dost zkomplikovalo a v první chvíli se dokonce zdála jako neproveditelná. Proto jsme provedli dynamickou penetrační zkoušku zeminy, ze které jsme zjistili, že existence pilot není nutná a projekt je realizovatelný.

Pojďte se potkat přímo nad vaším projektem
Domluvit schůzku