Kdy použít drenáž

6. května 2022
98

S drenáží by se mělo šetřit a navrhovat ji opravdu jen v odůvodněných případech

Ing. Matěj Machač
Ing. Matěj Machač

Co je drenážní systém objektu?

Je to systém potrubí, který je umístěn a proveden tak, aby sloužil pro aktuální odvod vody pod úrovní terénu při náhlém nahromadění. Nemůže tedy nikdy sloužit pro neustálé snižování hladiny podzemní vody.

 

Drenážní systém má odvést vodu, která by se mohla vyskytnout u podzemní části objektu po dešti nebo na jaře po tání sněhu. Ve chvíli, kdy se nahromaděná voda u objektu vyskytne a vytvoří vodní sloupec, vzniká hydrostatický tlak. Čím vyšší sloupce vody vznikne, tím vyšší hydrostatický tlak bude tvořit. Následně tento tlak od podzemní vody může např. u podsklepené stavby zapříčinit statické poruchy zdiva. Vznikne totiž nové zatíženi v horizontálním směru a zdivo bude mít tendenci vybočit. Tento tlak může taktéž zapříčinit vniknutí vody do interiéru, pokud se s tlakovou vodou nepočítalo a objekt nemá navrženou dostatečnou hydroizolaci.

 

Podzemní části objektu, kterou se snažíme chránit, musí tedy vždy obsahovat interiér. Pokud se tedy jedná jen o podzemní část objektu bez interiéru a jedná se pouze o základy, pak ty před vlhkostí nemusíme chránit, jelikož ty sami o sobě jsou do vlhkého prostředí vhodné. Tato část jsou například betonové pasy, kde pod domem mezi pasy není interiér, ale nachází se zemina.

 

Takže drenáž je nutné provést tam, kde je riziko náhlého hromadění podzemní vody, která by ohrožovala podzemní část interiéru. Vždy je však nutné drenážní systém navrhovat s odborníkem na danou problematiku. Drenáž musí být výškově správně umístěna, musí být vyspádovaná, revidovatelná a tak podobně.

Pojďte se potkat přímo nad vaším projektem
Domluvit schůzku