Kolik stojí hydrogeologický průzkum?

25. října 2020
1280

Hydrogeologický průzkum / posudek je velmi důležitý. Ať už se chystáte stavět novostavbu nebo budete rekonstruovat, může být tento posudek podstatným dokumentem, který vám ušetří spoustu starostí, v některých případech i financí.

Ing. Matěj Machač
Ing. Matěj Machač

Co v hydrogeologickém průzkumu najdete?

Naleznete v něm jednotlivé mocnosti zeminy, které se na vaší parcele nachází. To znamená, že se dozvíte, jestli jsou u vás jíly nebo písky, v jakých úrovních, jaké hloubce a jak se střídají. Díky této informaci vám projektant navrhne správně hloubku založení objektu.

 Také se dozvíte, jaký typ jílu či písku na parcele máte a jak jsou jednotlivé vrstvy únosné. Díky hodnotě Rdt (tabulková výpočtová únosnost v kPa), která projektantovi řekne, jak únosné jsou zeminy, projektant navrhne správně šířku základů vašeho domu.

 Vsakovací koeficient je také v hydrogeologickém průzkumu. Podle něj projektant přesně vypočítá, jak bude velký vsakovací objekt pro dešťovou vodu.

 Hladinu podzemní vody taktéž zjistíte z hydrogeologického průzkumu. Hladina podzemní vody je pro zakládání nevhodná, ale pokud se o ní ví, projektant může navrhnut opatření.

 

Co když hydrogeologický průzkum nemáte?

Představte si, že projektant nemá všechny uvedené údaje výše. Neví, jak hluboko má navrhnout základ, jak má být široký, neví, co se vsakovacím objektem a neví, jestli máte blízko hladinu podzemní vody. Opravdu nechtějte ušetřit pár tisíc na tak důležitém dokumentu!

 

Kolik hydrogeologický průzkum stojí?

Je potřeba si uvědomit, že 1 m3 betonu pro základy i s výkopy a s prací stojí cca 5 000,- Kč. Takže když vám projektant, díky správně navrženým základům, ušetří 3 m3 betonu, hydrogeologický průzkum máte hned zaplacený. U nás v Projekci Machač hydrogeologický průzkum stojí 18 000 Kč bez DPH pro novostavby a 6 000 Kč bez DPH pro rekonstrukce.

 U tohoto funkcionalisticky vyhlížejícího domu jsme zmíněný hydrogeologický průzkum nechali provést a zjistili jsme tak spoustu informací, díky kterým jsme dům navrhli opravdu kvalitně.

 Řešíte novostavbu nebo rekonstrukci svého domu? Ozvěte se nám, první schůzka je nezávazná a zdarma. Poradíme Vám na místě nebo u nás v kanceláři v Pardubicích.

Přejít na KONTAKT → 

Pojďte se potkat přímo nad vaším projektem
Domluvit schůzku