Návrh kanalizační přípojky

26. ledna 2022
1

Během naší práce na projektu novostavby rodinného domu jsme měli za úkol navrhnout také novou kanalizační přípojku. 

Ing. Matěj Machač
Ing. Matěj Machač

Zvažovali jsme různé varianty trasy a způsoby napojení na stávající kanalizační síť. Museli jsme také zohlednit průběh dalších stávajících potrubí a hledat nejvhodnější místo pro umístění revizní šachty. Po společném rozhodnutí jsme zvolili  jednu z variant a vytvořili jsme podrobný technický návrh, který obsahoval výkresy, materiálový a cenový rozpočet a další potřebné informace.

Během realizace projektu jsme pečlivě spolupracovali a kontrolovali dodržení projektové dokumentace. Pracovali jsme s ostatními profesionály na stavbě, jako byli například projektanti vodovodu a kanalizace, stavební firma a další. Průběžně jsme se navzájem informovali o stavu projektu a řešili případné problémy, které se vyskytly.

Pojďte se potkat přímo nad vaším projektem
Domluvit schůzku