Realizace mezonetového bytu

26. května 2023
1

Pokud vlastníte byt v posledním patře bytového domu, ve kterém se nachází půda, můžete jej zhodnotit tím, že z něj vytvoříte mezonetový byt. Mezonetový byt je prostor, který prochází přes dvě podlaží. Získat půdu od SVJ však může být velice komplikované. Jedná se totiž o společný majetek všech vlastníků, stejně jako např. veřejná chodba či fasáda. Pokud tedy chcete od SVJ odkoupit půdu, zasáhnete do majetku všech vlastníků, kteří musí koupi odsouhlasit.

Ing. Matěj Machač
Ing. Matěj Machač

Pokud se vám půda podaří odkoupit v řádu měsíců za běžné finance, máte vyhráno. Důležitá je následně kvalitní projektová dokumentace, která vyřeší zásadní problémy návrhu.

Nejproblematičtější bývá krov. Ten spolu s konstrukcí střechy zůstává stále majetkem SVJ. Je proto důležité zachovat jeho bezvadný stav. Tím, že půdu zateplíte a opatříte sádrokartonem, vnesete do krovu nové zatížení, které může mít za následek jeho deformaci. Při návrhu je proto nutné myslet na jeho zpevnění.

Problémem také může být strop, který bude taktéž přenášet nové zatížení. Je nutné zjistit, jak je strop konstruován, z jakých je materiálů a prověřit jeho únosnost na nové stále a užitné zatížení.

Vše zmíněné jsme vyřešili v projektové dokumentaci realizace mezonetového bytu v Praze.

Pojďte se potkat přímo nad vaším projektem
Domluvit schůzku