Novostavba rodinného domku na vesnici

16. září 2019

Dodržet podmínky úřadu i investora není snadné, ale podařilo se

Ing. Matěj Machač
Ing. Matěj Machač

Investorovi podmínky zněly jasně, chtěl co nejmírnější sklon střechy. Naopak podmínky úřadu územního plánování byly naprosto protichůdné. Pro dodržení tamějšího rázu je zapotřebí, aby střecha byla co nejprudší. Východiskem je buď kompromis nebo prosazení zájmu investora. Toho lze docílit i tak, že se nafotí veškeré stavby v okolí a vybere se ta, která má střechu s co nemírnějším spádem. Ta se pak stane hlavním opěrným bodem pro vyjednávání s úřady.