Rekonstrukce památkového objektu

26. května 2023
2

V Pardubicích jsme řešili projekt pro památkově chráněný objekt s několika byty. Předmětem návrhu byla kompletní rekonstrukce s přístavbou bytové jednotky. Návrh se týkal i památkově chráněné fasády, na kterou investor získal díky našemu projektu dotaci.

Ing. Matěj Machač
Ing. Matěj Machač

Pro zlepšení energetických vlastností jsme navrhli i zateplovací systém, který bylo nutné provést z interiéru, aby nedošlo k přílišnému zásahu do historické fasády objektu. Zateplení bylo navrženo z desek Multipor. Před návrhem tohoto zateplovacího systému bylo nutné odebrat vzorky zdiva a vyhodnotit jeho vlhkost v laboratoři. Samotná vlhkost zdiva není tak zásadním problémem, jako obsah solí a jiných minerálů. Po laboratorním vyhodnocení jsme navrhli speciální typ zateplovacích desek Multipor Exsal, které jsou vhodné do silně zasolených konstrukcí.

Součástí návrhu bylo komplexní posouzení vlhkostního stavu objektu s projektem odvlhčení a provedení nové hydroizolace. Taktéž bylo nutné posouzení veškerých stropů a statické posouzení navrhovaných změn.

Pojďte se potkat přímo nad vaším projektem
Domluvit schůzku