Studie administrativní budovy a areálu firmy VST Engineering v Pardubicích

8. března 2022
60

V rámci architektonické studie jsme firmě, která se zabývá technologiemi chránícími před výbuchem prachu a obchoduje na mezinárodní úrovni, navrhli vzhled dominantní administrativní budovy a současně revitalizovanou podobu celého areálu.

Ing. Matěj Machač
Ing. Matěj Machač

Zadání znělo následovně:

Navrhněte budovu, která bude v širším měřítku dané oblasti dominantou a bude nás patřičně reprezentovat před našimi mezinárodními obchodními partnery. Ve stávajícím stavu se nachází dva objekty, z nichž jeden je zrekonstruovaný a druhý je nepoužívaný. Tyto objekty by se měly propojit. Použijte naše firemní barvy, kterými jsou žlutá, černá a šedá. Budova by měla obsahovat mnoho prosklených ploch, aby vzezření vypadalo moderně. Z výsledného návrhu by mělo být zřejmé, že jsme moderní firma, která myslí do budoucna.

 Obr. 1 - Stávající vzheld

Splnění zadání můžete vidět na vizualizacích.  Ty jsou zasazeny do reálného okolí. Investor si tak může dokonale představit skutečné působení budovy v realitě.

Obr. 2 - Vizualizace zasazená do okolního terénu

Navržený objekt, který je umístěný mezi dvě stávající budovy, je tvořen z betonové skořepiny se zkosenými hranami, do kterých je vložena skleněná fasáda. Šedý beton, žluté sloupy a černé rámy skleněné fasády ctí firemní barvy a jsou v optimálním poměru.

Obr. 3 - Pohled od skladovací haly

Navržena je renovace i obou stávajících budov.  Týká se pouze fasády, která však dodala objektům zcela nový vzhled. Ten je zajištěn šedými deskami imitujícími betonovou fasádu, trapézovým černým plechem a žlutými rámy okolo několika oken. Vše je opět navrženo s citem, aby výsledný dojem působil vkusně a moderně.

Obr. 4 - Pohled od parku

Jedná se o průmyslovou oblast s nebezpečím výbuchu v rámci nedalekého areálu Semtína, kde je vyráběn Semtex. V předběžných konzultacích s odborníky na danou problematiku, jsme navrhli prosklení, které bude opatřeno fólií proti tříštění skla. Samotné zasklení tak bude pro tuto oblast vhodné, jelikož bude splňovat potřebné bezpečností parametry.  Záměr jsme také zkonzultovali na odboru hlavního architekta v Pardubicích, tudíž máme ověřeno, že navržený objekt je z architektonického hlediska plně proveditelný.

Obr. 5 - Zelená střecha s fotovoltaickými panely a pohled na balkón ředitele

Dále se v rámci studie řešil návrh parkovacích ploch, zpevněných ploch pro pěší, parku pro odpočinek širší veřejnosti a nový vzhled skladovací haly. Dále jsme pro pana ředitele navrhli rozsáhlý visutý balkón. Střecha je opatřena přírodním porostem a solárními fotovoltaickými panely, což o firmě také vypovídá, že je moderní a myslí na životní prostředí.

Pojďte se potkat přímo nad vaším projektem
Domluvit schůzku