Je vhodné zvolit systémové desky pro podlahové topení?

25. května 2022
147

Systémová deska je vrstva v podlaze, která slouží zároveň jako tepelná izolace, fixace rozvodů podlahového vytápění a separační vrstva, která odděluje betonovou/anhydritovou podlahu od tepelné izolace. Obsahuje tedy 3 funkce v jedné.

Ing. Matěj Machač
Ing. Matěj Machač

Jsou dvě možná řešení, jak zafixovat rozvody podlahového topení. Buď systémovými deskami, které jsou profilovány tak, aby do jejich profilů bylo možné rozvody podlahového topení fixovat zacvaknutím. Systémová deska tím uspoří čas při realizaci.

Nebo existuje druhá varianta, která je při realizaci pomalejší, je ovšem levnější. Místo systémové desky lze použít běžný podlahový polystyren, který plní funkci tepelné vrstvy. Následně je na tento polystyren umístěna separační fólie, která má za úkol oddělit betonovou/anhydritovou podlahu od polystyrenu, který by jinak při aplikaci čerstvé směsi nasákl vodou.

Tato separační fólie může navíc obsahovat natištěný rastr, který slouží pro snazší aplikaci potrubí podlahového topení. Instalatér díky rastru nemusí přeměřovat vzdálenosti a aplikace rozvodů je tak pro něj rychlejší. Fixace pak probíhá pomocí spon, které obepnout potrubí a vpíchnou se přes separační fólii do polystyrenu. Tyto spony obsahují zpětné zuby.

Je tedy na vás, jakou variantu zvolíte, zdali rychlejší, ale dražší v podobě systémových desek nebo pomalejší, ale levnější pomocí souvrství, které jsme zmínili výše.

Pojďte se potkat přímo nad vaším projektem
Domluvit schůzku