Kdy lze použít jako zdroj pro vytápění spalování dřeva

29. září 2021
247

Pouze v jednom ojedinělém případě můžete v domě topit výhradně dřevem

Ing. Matěj Machač
Ing. Matěj Machač

Chtěli byste používat krbová kamna s výměníkem jako hlavní zdroj vytápění a ve chvíli, kdy nebudete přikládat, vytápění by zajistila elektřina? Tak na to u novostaveb zapomeňte. Tento typ vytápění není možný, protože nevyhoví jeho PENB (průkaz energetické náročnosti) v kategorii primární energie. Zde se hodnotí součet obnovitelné a neobnovitelné primární energie. Z tohoto pohledu vyjde dům jako příliš neekologický.

Proč tomu tak je? Důvodem je způsob výpočtu v PENB, který je dán normou. Výroba elektrické energie je v Česku velice neekologická, zejména díky tomu, že zdrojem pro výrobu jsou často tepelné elektrárny, kde se spaluje uhlí. Elektrická energie má proto v Česku velmi vysoký faktor primární energie z neobnovitelných zdrojů energie. Tento faktor je 2,6. Například zemní plyn má faktor 1,0 a dřevo dokonce pouhých 0,2. To zjednodušeně znamená, že elektřina je 2,6x méně ekologická než plyn a 13x méně  než dřevo.

Proč však nejsou krbová kamna s výměníkem a přítopem elektřinou možná, když je spalování dřeva tak ekologické? Norma jednoduše počítá s tím, že nebude topit dřevem ve 100% případů. V dnešní době mají novostavby rodinných domů ztrátu přibližně 6 kW. Krbové vložky se nejčastěji umisťují do obývacího pokoje, který zabere cca 1/3 z celkové plochy domu, což představuje cca třetinu ztráty, tedy 2 kW. Běžné krbové vložky mají však výkon okolo 8 kW, tudíž pokud s nimi topíte v místnosti se ztrátou 2 kW, rychle ji přetopíte. Topit tedy přestanete, jelikož dosáhnete v místnosti vysoké teploty. V tu chvíli by se jako zdroj pro vytápění otopné vody ve zbytku domu včetně užitkové vody zapnula elektřina.  Vysoké teploty s 8 kW kamny v obývacím pokoji se ztrátou 2 kW dosáhnete během hodiny. Tudíž byste 1 hodinu topili dřevem, zbytek již elektřinou. A to máme na mysli průběh způsobu vytápění v zimních měsících. V létě, kdy si krb nezapálíte, byste museli teplou užitkovou vodu ohřívat elektřinou vždy.

Jediný možný způsob, jak využít dřevo pro vytápění v domě je proto zplynovací kotel. Kotel se umisťuje do technické místnosti, takže lze pohodlně používat i v létě pro vytápění užitkové vody, aniž by vyhříval vaše obytné místnosti.

Právě u tohoto projektu jsme navrhli zplynovací kotel jako jediný zdroj vytápění. Důvodem je fakt, že investor má k dispozici dřevo z vlastního lesa.

Pojďte se potkat přímo nad vaším projektem
Domluvit schůzku