Rozdíl mezi zakládáním na píscích a na jílech

22. února 2021
1427

Je dáno stavebním zákonem, že každý projekt by se měl navrhovat na základě hydrogeologického průzkumu. Dbejte na to! Základy se velice draze a náročně opravují.

Ing. Matěj Machač
Ing. Matěj Machač

 

Základy na píscích

U písků ve většině případů stačí založení do hloubky 0,8 m pod upravený terén. Této hloubce se říká „nezámrzná hloubka“. Důležité je, aby byl základ v takové hloubce, ve které nezamrzá voda. Kdyby voda pod základem zamrzla, při zvětšení objemu by celý dům nazvedla a to je velice nepříznivé, jelikož může dům popraskat apod. Podstatnější u založení na píscích je šířka základu a tu lze určit jen na základě kvalitního průzkumu. Když jsou písky nesoudržné a málo ulehlé, může být určeno, aby byl základ velice široký a zatížení od stavby bylo patřičně rozneseno.

 

Založení na jílech

U jílů je to složitější. Zde většinou nepostačí nezámrzná hloubka 0,8 m, ale je potřeba dostat se hlouběji. V některých případech až 1,6 m (a nejsou to žádné výjimky). Nejde o mráz, který by mohl základy porušit, ale o suché léto. Jíly mají totiž tu vlastnost, že při vyschnutí zmenší svůj objem. Proto, když se dům zakládá na jílech, musí být založen tak hluboko, že v dané hloubce jíl nikdy nevyschne ani v těch největších parnech.

U šířky základu při založení v jílech je to podobné, jako u základů v píscích. Z kvalitního průzkumu se určí únosnost zeminy. Čím je únosnost větší, tím může být základ užší.

 

Právě u rodinného domku, který je uvedený na obrázku, se řešili dosti komplikované základy, které navíc museli být výškově odskákány, jelikož se dům nachází ve svahu.

Pojďte se potkat přímo nad vaším projektem
Domluvit schůzku