Naše služby

Provádíme technickou dokumentaci ve všech projekčních fázích

Provádíme technickou dokumentaci ve všech projekčních fázích

studie stavby – dispoziční a architektonické řešení
projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení, provádění stavby
projektová dokumentace skutečného provedení stavby (pasport stavby), změnu užívání, pro dodatečné stavební povolení
zajištění kompletních projektů na klíč
Zajišťujeme veškerou komunikaci s úřady

Zajišťujeme veškerou komunikaci s úřady

Zjišťovat, co vše je potřebné.
Obcházet všemožné instituce.
Trávit hodiny čekáním a při tom nevědět na čem jste.
Všechny nepříjemné starosti přenechejte nám a věnujte se jen tomu, čemu chcete.
Řešíme technické, materiálové a vizuální provedení

Řešíme technické, materiálové a vizuální provedení

Vytváříme komplexní projekty.
Zaměřujeme se na každou problematiku.
Vytvoříme nebo zajistíme vše potřebné pro kvalitní projekt.
Položkový rozpočet a výkaz výměr

Položkový rozpočet a výkaz výměr

Položkový rozpočet a výkaz výměr vám sdělí, kolik realizace stavby bude skutečně stát.
Pokud stavíte svépomoci, zjistíte docela přesně, kolik můžete ušetřit. A to tak, že položky práce, které budete vykonávat sami, vyškrtnete.
Dostanete více nabídek, díky předložení položkového rozpočtu stavební firmě, která bude mít s cenovou nabídkou o dost méně práce. Tudíž si budete moci vybírat z širšího seznamu firem.
Rekonstrukce

Rekonstrukce

Jestli máte nějaké problémy s již postavenou nemovitostí a nevíte nebo si nejste jisti jak je řešit, poskytujeme technické rady a doporučení. Pokud problém není technického rázu, probereme s vámi legislativně-stavební záležitosti. To znamená, že když vaše nemovitost není třeba správně zaznamenaná na úřadech, pomůžeme dát vše do pořádku. Potřebujete stávající stav nemovitosti (tzv. pasport) zaměříme, zakreslíme.
Novostavba

Novostavba

Stavíte novou nemovitost a chcete podporu. Provedeme studii (jak bude nemovitost vypadat), vyprojektujeme technickou dokumentaci (podle čeho se bude stavět), vše zařídíme na úřadech (zajistíme veškeré dokumenty a vyjádření od všech dotčených subjektů), doporučíme kvalitní firmy a řemeslníky.
Vyřizování na úřadech

Vyřizování na úřadech

Pokud hotová stavba není totožná s projektem, vypracujeme dokumentaci skutečného provedení, která je nezbytná pro kolaudaci. Provedeme vás kolaudačním řízením.
Veškeré dokumenty k nemovitostem

Veškeré dokumenty k nemovitostem

Potřebujete energetický štítek, požární zprávu, statický posudek, architektonickou vizualizaci, zprávu o výskytu radonu nebo snad hydrogeologický posudek veškeré dokumenty zajišťujeme.
Rozpočty a cenové kalkulace

Rozpočty a cenové kalkulace

Vypracováváme cenové kalkulace. Chcete vědět kolik bude stát rekonstrukce nebo novostavba či jakákoliv úprava nemovitosti? Vypracujeme výkaz výměr, kolik času potrvá danou akci provést, kolik materiálu se spotřebuje. Vypočítáme kompletní cenu realizace. Kalkulace tohoto typu ušetří velkou sumu peněz ve chvíli, kdy vybíráte stavební firmu. Máte v ruce podklad ze kterého víte, kolik by akce měla stát a nemůže nastat situace, že byste si vybrali firmu, která by akci provedla dráž než by doopravdy mělo stát.
Investiční záměr a poradna

Investiční záměr a poradna

Potřebujete probrat investiční záměr? Kupujete parcelu a chcete ověřit, zdali je cena adekvátní? Chcete postavit či zrekonstruovat nemovitost. Kupujete nemovitost? Poradíme a sdělíme vám náš odborný názor, vypracujeme studii proveditelnosti.
 • Projekt rekonstrukce
 • Projekt novostavby
 • Studie dotace Nová zelená úsporám (zjištění výhodnosti)
 • Vyřízení dotace Nová zelená úsporám
 • Studie domu
 • Jednoduchá vizualizace
 • Realistická vizualizace
 • Video budoucího domu
 • Geometrický plán
 • Projekt rodinného domu pro stavební povolení
 • Prováděcí projekt
 • Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)
 • Statické výpočty
 • Projekt samostatně stojící garáže a stání vozu
 • Projekt altánu pro zahradu
 • Projekt plotu a oplocení
 • Projekt pasivního domu
 • Projekt změn stavby před dokončením
 • Pasport stavby
 • Vyřízení povolení stavby (vč. Předinženýringu)
 • Výkaz výměr
 • Položkový rozpočet
 • Měření radonu
 • Projekt žumpy
 • Projekt vodovodní přípojky
 • Projekt kanalizační přípojky
 • Projekt elektro přípojky
 • Projekt plynové přípojky + plynovod v domě
 • Rozvody vody v domě
 • Rozvody elektřiny v domě
 • Rozvody kanalizace v domě
 • Vynětí ze zemědělského půdního fondu
 • Hluková studie
 • Hydrogeologický průzkum
 • Projekt čističky odpadních vod – ČOV
 • Projekt studny
 • Financování stavby
 • Studie zahrady
 • Návrh interiéru
 • Návrh domu dle pravidel Feng shui