Domy

Kancelářský objekt

Kancelářský objekt

Nástavba kanceláří na již existujícím domě. Projekt zpracovávaný na základě podkladů architektonického studia OBA2 byl poměrně dost technicky náročný. Samotná nástavba nebyla zrovna složitá, problém se objevil, až ve chvíli, kdy jsme začali řešit stávající založení objektu. Bylo nutné zkontrolovat, zda bude dostatečné. Zjištění nebylo příznivé. Vzhledem k tomu, že se jedná o nástavbu dvou pater na již existující dvoupatrový dům, nárůst zatížení na základy objektu se prakticky zdvojnásobil. Provedli jsme tedy hydrogeologickou sondu stávajících základů, z které jsme zjistili hloubku založení a šířku základových pasů. Následné zatřídění zeminy a laboratorní testy určily únosnost zeminy. Z toho byla hračka vypočítat, zdali základy vyhoví s novým dvojnásobným zatížením. A nevyhověly. Navrhli jsme tedy rozšíření základů, což zní jako nutnost velkého stavebního zákroku, nicméně zase tak náročná akce to není. Jak se provádí rozšíření základů vám přiblížíme v jiném článku.

Číst více
Nástavba bydlení nad kanceláře

Nástavba bydlení nad kanceláře

Majitelka firmy s příhodným názvem Luftuj s.r.o., která se zabývá instalacemi vzduchotechniky a rekuperace, řešila bydlení. Ideální řešení bylo vytvořit nástavbu na dům, kde je centrála firmy. Vyskytl se však problém. Dům je v bezprostřední blízkosti velice vytížené silnice. U takovýchto objektů je nutné zajistit větrání jiným způsobem než okny. Nejideálnějším řešením je vzduchotechnika s rekuperací. Existují i jiné varianty, například vzduchotechnika bez rekuperace, ale tento způsob větrání je dost nešetrný k energetice domu. Představte si, že do domu vháníte čerstvý vzduch a odvádíte špinavý vydýchaný s nežádoucím obsahem oxidu uhličitého. Čerstvý vzduch má ovšem přinejmenším v zimním období velmi nízkou teplotu, klidně pod bodem mrazu. Bydlení s takovým větráním by nebylo příjemné. Čerstvý vzduch by se musel dohřívat, což je energeticky nehospodárné. Nejvhodnější variantou je tudíž rekuperace. Rekuperaci si můžeme představit jako krabici s velkým množstvím trubiček tloušťky obyčejné tužky, v podstatě jako krabici plnou brček. V trubičkách odděleně proudí špinavý, avšak již zahřátý vzduch, který chceme vyvětrat a čerstvý studený vzduch. Díky soustavě „brček“ se vzduch navzájem nemísí. Využije se však principu předání tepla mezi vytopeným odvětrávaným vzduchem a studeným přiváděným čerstvým. Do objektu tak přichází čerstvý vzduch o podstatně vyšší teplotě než exteriérové.   Investorka v tomto případě s instalací rekuperace samozřejmě souhlasila, dokonce si ji sama dodala.

Číst více
Novostavba rodinného domku na vesnici

Novostavba rodinného domku na vesnici

Investorovi podmínky zněly jasně, chtěl co nejmírnější sklon střechy. Naopak podmínky úřadu územního plánování byly naprosto protichůdné. Pro dodržení tamějšího rázu je zapotřebí, aby střecha byla co nejprudší. Východiskem je buď kompromis nebo prosazení zájmu investora. Toho lze docílit i tak, že se nafotí veškeré stavby v okolí a vybere se ta, která má střechu s co nemírnějším spádem. Ta se pak stane hlavním opěrným bodem pro vyjednávání s úřady.

Číst více
Rodinný dům s velkým obývacím pokojem

Rodinný dům s velkým obývacím pokojem

Moderní dům, který se pyšní velkými okny do zahrady je umístěn ve velice klidné lokalitě v malé obci na Pardubicku. Velký obývací pokoj není jedinou prostornou místností v domě. Ložnice, ale i dětské pokoje jsou přinejmenším dostatečné. K objektu ještě náleží malá zahradní kuchyňka s terasou a se skladem.

Číst více
Změna fasády za účelem ušetření nákladů

Změna fasády za účelem ušetření nákladů

S investorem jsme usoudili, že výstavba by byla příliš nákladná. Zvolili jsme úsporu na fasádě. Okenní otvory mělo „střílnové“ zkosení, které měly zajisti velkolepé prosvětlení místností. Ty však byly zrušeny a nahrazeny klasickými otvory. Taktéž v úrovni 1NP měl být obklad z modřínu, který byl nahrazen probarvenou omítkou. I po estetických úpravách směrem k levnější variantě, je pro investora výsledek návrhu dostatečně kvalitní.

Číst více
Dům ve skandinávském stylu

Dům ve skandinávském stylu

Bílá s kombinací dřeva nikdy nezklame. U tohoto domu jsou navíc dominantním exteriérovým prvkem zkosená ostění oken v prvním patře. Tento prvek zajištuje především větší přísun slunečního svitu, ale také zajímavým způsobem vytváří architektonický dojem objektu. Technicky je vše provedeno tak, že z cihelných prvků je vytvořen zub, který je doplněn polystyrenem, který tvoří šikmou plochu. Jednoduché a efektivní.

Číst více
Moderní dům na okraji Prahy

Moderní dům na okraji Prahy

Tento dům bude umístěn na poměrně prudce svažité parcele, která je navíc velice úzká. Územním plánem jsou zadány dvojdomy, což znamená, že z jedné strany bude náš řešený dům v budoucnu přímo navazovat na sousední objekt. Oříšek vše vyřešit tak, aby byl investor spokojen. Povedlo se však, dům má dokonalou orientaci. Dispozici interiéru nebudeme na přání klienta zveřejňovat. Požadavkem však bylo dosáhnout maximálního proslunění místností, proto téměř všechna okna směřují jedním směrem, a to na jih. Je zvolen i poměrně velký přesah střechy a markýza nad okny v 1.NP z důvodu stínění. Markýza pak pozvolna navazuje na kryté stání, což vytváří zajímavý architektonický prvek.

Číst více
Jóga centrum s kadeřnictvím

Jóga centrum s kadeřnictvím

Dům je rozdělen na 3 hlavní části. První se nachází v přízemí v uliční části. Zde je kadeřnictví, které je prosvětleno velkými okny směřujícími do ulice. Okna mají taktéž marketingový účel a plní funkci výlohy. Druhá část je v patře nad kadeřnictvím. Zde je kosmetický salón a zázemí pro jóga centrum (šatny, koupelna). Poslední část je v prostorné tělocvičně, kde se samotná jóga bude cvičit. Je navázána přes velká francouzská okna na zahradu a přilehlý potok.

Číst více
Zadání znělo jasně: Navýšit kapacitu na maximum

Zadání znělo jasně: Navýšit kapacitu na maximum

Studie malého penzionu, který byl přestavěn z vícegeneračního rodinného domu ve velmi žádané lokalitě v obci Lednice na jižní Moravě, byl z hlediska prosazení na stavebním úřadě náročným projektem. Podařilo se však na 100%. V této lokalitě není povolena výstavba dvoupatrových domů, pouze podkrovních vestaveb. První studie jiné architektonické kanceláře byla smetena ze stolu. My jsme však uspěli. Část objektu, který se nachází ve dvorní části a má pultovou střechu, byl hlavním středobodem. V této části ve druhém patře můžou být 3 apartmány, které majitelce můžou vydělat každoročně statisíce. Architektonická kancelář z Brna, která tuto část navrhovala bez převisu pultové střechy, neuspěla. Jelikož druhé patro působilo příliš mohutně, stavební úřad návrh neschválil. Jednoduchá změna, kterou jsme navrhli, umožnila přijetí stavebních úprav. Prostě jsme přidali převis pultové střechy, opticky se tak z patra stala půdní vestavba a stavební úřad projekt schválil. Jednoduché a účinné.

Číst více
Studie bungalovu a jeho orientace ke světovým stranám

Studie bungalovu a jeho orientace ke světovým stranám

Ve Staročernsku jsme řešili studii, kde bylo jako u každé studie potřeba precizně vymyslet dispozici tak, aby proslunění bylo ideální. Sluneční světlo vytváří v lidském organizmu procesy, které jsou potřebné k zdravému fungování. Tam kde svítí nejméně, musí být umístěny místnosti, kde člověk netráví svůj čas a naopak. Zde jsou rozepsány jednotlivé místnosti s vysvětlením, kde je jejich umístění ideální a proč: Garáž, technická místnost, koupelna, toaleta, chodba apod. – U těchto typů místností není potřeba téměř žádného proslunění, tudíž je ideální je umísťovat na severní fasády či do vnitřní části objektu. Dětské pokoje – Nejlépe na západ, jelikož děti tráví v pokoji nejvíce času po škole, to znamená od cca 14 hodin (v létě) do večera. Právě na západní fasádě je proslunění od poledne do západu. Ložnice – Ideálně na východ. Je to trochu subjektivnější záležitost, ale obecně je východ ideální hlavně kvůli vstávání. Brzké slunce nastartuje dospělého člověka do pracovního dne. Obývací pokoje – Jih a západ. V obývacím pokoji trávíme nejvíce času, a to především odpoledne, tudíž musí být nejvíce prosluněn. V letních měsících je takto orientovaný obývací pokoj prosluněn od cca 10 hodin až do večera. Kuchyně – Ta musí být taktéž prosluněná, avšak velmi častá podmínka bývá orientace oken ke vstupu. Z kuchyně je potřeba vidět přicházející návštěvu a další osoby do domu. Terasa – Na západ či jih. Na terase se většinou tráví čas v odpoledních hodinách. Vstup/předsíň – Na sever či východ. Není nutné, aby předsíň byla prosluněná.   Jedna rada na závěr, pokud si chcete sami určit ideální polohy jednotlivých místností, doporučujeme použít aplikaci sun surveyor, která vám s tím pomůže.

Číst více