Studie bungalovu a její orientace ke světovým stranám

13. ledna 2019

Jak vyřešit dispozici z hlediska ideálního proslunění jednotlivých místností

Ing. Matěj Machač

Ve Staročernsku jsme řešili studii, kde jako u každé jiné studie je potřeba precizně vymyslet dispozici tak, aby proslunění bylo ideální.

Sluneční světlo vytváří v lidském organizmu potřebné procesy, které jsou potřebné k zdravému fungování. Tam kde svítí nejméně, musí být umístěny místnosti, kde člověk netráví svůj čas a naopak.

Zde jsou rozepsány jednotlivé místnosti, kde je umístění ideální a proč:

Garáž, technická místnost, koupelna, toaleta, chodba apod. – U těchto typů místností není potřeba téměř žádného proslunění tudíž je ideální je umísťovat na severní fasády či do vnitřní části objektu.

Dětské pokoje – Nejlépe na západ. Jelikož děti tráví v pokoji nejvíce času po škole, to znamená od cca 14 hodin (v létě) do večera. Právě na západní fasádě je proslunění od poledne do západu.

Ložnice – Ideálně na východ. Je to trochu subjektivnější záležitost, ale obecně je východ ideální hlavně kvůli vstávání. Brzké slunce nastartuje dospělého člověka do pracovního dne.

Obývací pokoje – Jih a západ. V obývacím pokoji trávíme nejvíce času, především odpoledne, tudíž musí být nejvíce prosluněn. V letních měsících je takto orientovaný obývací pokoj od cca 10 hodin do večera proslunění.

Kuchyně – Ta musí být taktéž prosluněná, avšak velmi častá podmínka bývá orientace oken ke vstupu. Z kuchyně je potřeba vidět přicházejí návštěvu a další osoby do domu.

Terasa – Na západ či jih. Na terase se většinou tráví čas v odpoledních hodinách.

Vstup/předsíň – Na sever či východ. Není nutné, aby předsíň byla prosluněná.

 

Jedna rada na závěr, pokud si chcete sami určit ideální polohy jednotlivých místností, doporučujeme použít aplikaci sun surveyor, která vám s tím pomůže.