Dům z použitých lodních kontejnerů

Ať už se radíte s odborníky nebo čtete články na internetu, řešení otázky, z čeho nejlépe postavit Váš dům se nevyhnete. My nejsme výjimka, o jednom zajímavém způsobu výstavby Vás chceme informovat v následujícím článku.

6e0565.webp
Ing. Matěj Machač
Autor
Ing. Matěj Machač
Datum publikace
14. červen 2020
Počet zhlédnutí
17934

Situace je nyní ve spojení s nákazou COVID-19 velice nejistá. Začíná být především nestabilní ekonomická situace. Potřeby lidí se však nemění, chtějí stále stejně jíst, bavit se a také bydlet ve vlastním. Jisto jisté je, že peněz ubyde a tak jsme přemýšleli, jak lidem přinést vlastní bydlení či vytoužený objekt, za co nejmenší finanční náročnosti.

Kde lze na stavbě ušetřit? Velkou část financí stráví pracovní síla a marže stavební firmy. Odhadem lze říci, že asi ⅓ z celkového obnosu jsou platy. Pokud si tužebník domu troufne do stavby svépomocí, ušetří značné finance. Co však lze ušetřit na řemeslnících, majitel naopak utratí svým časem stráveným na stavbě, svými nervy a může být ovlivněna i kvalita. O té však lze polemizovat. Jestli práci provede lépe znalý řemeslník nebo si poctivěji své vysněné bydlení zhotoví vlastník, je otázkou.

Stavba svépomocí však existuje a je mezi investory častá. Troufli bychom odhadnout, že více než ½ našich klientů se odhodlá do stavby svépomocí nebo si alespoň hledá jednotlivé řemeslníky a vynechají tak zkušenosti stavební firmy.

Existují určitě ještě i jiné způsoby, jak ušetřit při stavbě domu, avšak asi nebudou tak výrazné jako stavba svépomocí. Je tu však ještě jedna možnost…

V Česku je nejběžnější způsob výstavby pomocí, obecně řečeno, kusových dílců. Tím máme na mysli cihly, keramické tvárnice, pórobetonové tvárnice a jim podobné prvky, které vytvoří nosnou konstrukci domu. Dřevostavby mají v Česku zastoupení někde okolo 15 % a jejich cenová výhodnost je zanedbatelná. V některých případech vyjde dřevostavba i dráže. Ostatní typy realizace nosných konstrukcí, jako pomocí monolitického či prefabrikovaného betonu jsou svým zastoupením zanedbatelné (co se týká rodinných domů).

Nabízí se tak relativně nový, avšak ne zcela neznámý a ojedinělý způsob výstavby nosné konstrukce za pomoci použitých lodních kontejnerů. V Česku už je s určitostí vystavěno několik stovek takovýchto rodinných domů. Ovšem je lodní kontejner opravdu vhodná konstrukce pro dům? Je dobrý nápad použít do nosné konstrukce kov? Nejen na tyto otázky odpovíme na následujících řádcích.

 

Výhody u výstavby domu z lodních kontejnerů

Cena

Na prvním místě je cena. U domu z použitých lodních kontejnerů lze ušetřit cca 20% z celkového obnosu za výstavbu. To je dáno především cenou kontejneru, který lze pořídit cca za 50 000 Kč. Musíme však připočítat náklady na renovaci kontejneru, úpravy (jako odstraňování stěn, výřez otvorů, zpevňování atd.), odstranění rzi a následných nátěrů, dopravu kontejneru. Při sečtení všeho uvedeného se dostaneme cca na 120 000 Kč za 1 lodní kontejner, přičemž pro běžnou velikost rodinného domu potřebujeme kontejnery 4. Tudíž se dostáváme na cca 500 000 Kč za nosnou konstrukci a práci. V porovnání se zděným domem o stejné velikosti by nás materiál mohl vyjít cca na 700 000 Kč a do toho nepočítáme práci, která by v případě řemeslníků mohla být cca 300 000 Kč, což by znamenalo celkovou investici 1 milion Kč.

 

Další nemalé náklady lze v případě stavby z kontejnerů ušetřit při výstavbě základů. Na rozdíl od zděné stavby, kde musíme vytvořit základové pásy pod všemi nosnými stěnami a následně musíme vše přelít základovou deskou, je založení kontejneru o dost jednodušší. Postačí pouze betonové patky. Rychlejší možností mohou být zemní vruty. Takovéto založení může stát cca 50 000 Kč. U základů zděné stavby je cena cca 200 000 Kč.

 

Tím veškeré úspory končí, jelikož vše ostatní je zapotřebí jak u kontejnerového domu, tak u zděného domu. Úspory jsou však výrazné.

 

Rychlost výstavby a přesunutí výroby do interiéru haly

Druhou a víceméně poslední výhodou je rychlost výstavby a s ní spojená možnost provádění úprav na kontejneru v interiéru haly. Jelikož je řeč o použitých lodních kontejnerech, je jasné, že jsou již vyrobeny a není potřeba čekat, než se vytvoří. To znamená zkrácení času procesu výstavby.

 

Taktéž je možné úpravy provádět v hale. Co se týká odrezování kontejneru, úprav, zpevňování a následného nátěru, vše se může dělat jinde než na místě, kde bude výsledný dům realizován. Následně se pak upravený kontejner může převést kamkoliv je potřeba.

 

Výhod při výstavbě z lodních kontejnerů je více, nicméně nestojí téměř za řeč. Výhodou může být například i to, že jsou lodní kontejnery k dispozici ve velkém množství a čekací lhůta je tak závislá především jen na vzdálenosti odkud se musí dopravit. V roce 2019 i v roce 2018 brzdilo výstavbu nedostatečné množství stavebního materiálu, což u výstavby z lodních kontejnerů nehrozí.

Taktéž můžeme jako výhodu zmínit, že dům z kontejneru nemusí být k rozeznání od domu běžného.

 

Nevýhody u výstavby domů z lodních kontejnerů

Životnost a koroze

Největší nevýhodu spatřujeme ve výrazně kratší životnosti oproti stavbám z cihel. Při kvalitně provedeném domu z lodních kontejnerů může být jeho životnost až 50 let. Při kvalitně provedeném domu z cihel může být životnost až několik stovek let. Samozřejmě se musí počítat s údržbou a rekonstrukcemi. I u domu z lodních kontejnerů můžeme životnost prodlužovat opětovnými nátěry ocelové konstrukce, musíme však počítat s odstraněním svrchních vrstev.

 

Proč kov koroduje i přes nános odolné barvy?

Téměř všechny používané stavební materiály jsou prostupné vodní parou. Ať už se jedná o plastové fólie nebo asfaltové pásy je jen otázkou času, kdy ztratí své původní vlastnosti a stanou se pro páry vody prostupné. Tím se vodní pára dostane na konstrukci kovu, kde zkondenzuje a začne probíhat koroze. To je ta pravá chvíle, kdy se svrchní vrstva nátěru musí odstranit, rez taktéž a provést nová povrchová úprava. Tím se životnost kovu opět prodlouží. Například u známého mostu Golden Gate Bridge v San Franciscu, je ochranný nátěr prováděn neustále, od chvíle, kdy byl most postaven. V pohotovosti je několikačlenný tým, který od rána do večera most bez přestávky natírá.

 

Omezená dispozice

Například pro rodinné domy lze použít jen jeden typ lodního kontejneru, kterým je HC 40. Je to 12 m dlouhý a 2,4 m široký kontejner. Jako jediný má výšku 2,7 m, a tudíž pouze do tohoto kontejneru vměstnáte požadované konstrukce, abyste dosáhly alespoň minimální světlé výšky 2,5 m. Pokud z kontejneru chcete vytvořit pouze sklad, postačí i jiné typy, kdy může být světlá výška pouze 2,3 m.

 

Dispozice musí být navržena tak, aby se vešla do kontejneru. Je také možné kontejnery vyskládat vedle sebe, je ale potřeba myslet na to, že nemůžeme bez omezení odstranit všechny stěny a nosnost bude zachována. Odstraňované části kontejneru musí být řešeny s rozmyslem, tak aby konstrukce zůstala stabilní.

 

Závěr

Je tedy na investorovi, který musí zhodnotit jednotlivá pro a proti. Má smysl řešený dům postavit levněji za cenu nižší životnosti? Urychlit výstavbu, ale být omezen z hlediska dispozice, která není svobodná? Je to na zváženou.

 

Pro výstavbu rodinných domů tento typ stavby nedoporučujeme. Od domů na bydlení se očekává, že budou sloužit po dobu minimálně jednoho lidského života a následně budou předány potomkům, kteří s nimi naloží, tak aby byly k užitku. To by kontejnerový dům splnil jen s obtížemi.

 

Tento typ konstrukce považujeme za dobrou volbu například pro výstavbu kanceláří pro firmu, která se plánuje v nadcházející době rozrůst, na kanceláře spěchá a nejspíš se brzy bude stěhovat jinam, pak mohou být kontejnery dobrá volba.

 

Nevíte si rady se svým projektem? Ať už chcete stavět zděnou stavbu či ocelovou, ozvěte se a nezávazně s Vámi Váš úmysl projednáme.

Přejít na KONTAKT → 

Ing. Matěj Machač

Ing. Matěj Machač

Ing. Matěj Machač je projektant a odborník na pozemní stavby s praxí 19 let v oboru. Zaměřuje se na ekonomickou efektivitu staveb, jak v rámci realizace tak i v provozním průběhu životnosti stavby.

Získat nezávaznou cenovou nabídku

Proč spolupracovat s Projekcí Machač?

Analýzy

Na každý detail máme zpracované
analýzy. Díky tomu tvoříme
kvalitní a ekonomické domy.

Prohlédnout některé analýzy
Jeřáb

Podle našich projektů se staví,
nejedná se jen o nějaký kus
papíru pro úředníky.

Stáhnout ukázkový projekt
Opera v Sydney

Tvoříme kvalitní
architekturu, která je dobře
hodnocena.

Prohlédněte návrhy staveb
Seřadit od A do Z

Všechny služby pod jednou střechou:

  • Architektonické studie
  • Projektová dokumentace (stavební povolení, prováděcí)
  • Projekty rodinných domů
  • Developerské projekty
  • Jednání s úřady (inženýring a inženýrské služby)
Prohlédněte si naše služby
200+
staveb na míru
20
let praxe
1350+ mil. Kč
prostavěno
Získat nezávaznou cenovou nabídku

Postup spolupráce

Video má 22 minut a popisuje postup níže. Před osobní schůzkou je nutné video shlédnout.

Postup spolupráce se vždy mírně upravuje dle potřeb klienta a typu stavby.

8 bodů postupu naší spolupráce

start

První schůzka

objasníme si postup spolupráce
ukážeme si tvorbu z Projekce Machač a vysvětlíme si jednotlivé služby
okrajově nám popíšete Váš investorský záměr
společně vytvoříme poptávku, vypíšeme které služby požadujete
1 týden

Vytvoření cenové nabídky

1 týden
dostanete cenovou nabídku na mail se vzorovým projektem
napíšeme kdy s Vaším projektem začneme
určíme si platební podmínky
schválíte/zamítnete spolupráci, případně určíte co přidat či vyškrtnout
první platba
zaplatíte nám zálohu 1/3 z celé částky
podpis smlouvy
1 - 3 měsíce

Druhá schůzka

1 - 3 měsíce
společně vyplníme formulář pro tvorbu studie
navštívíme vaši parcelu nebo dům určený k rekonstrukci
výškopisně zaměříme parcelu/zaměříme reálný stav domu
1 - ? měsíce
záleží na rychlosti rozhodování investora

Tvorba studie

1 - ? měsíce (záleží na rychlosti rozhodování investora)
předvedeme Vám půdorysy a případně 3D model objektu
řekneme si proč je vše navržené tak jak je
budete také znát hrubý odhad ceny nemovitosti
Vy nám řeknete Váš názor a provedeme úpravy
odevzdáme Vám 1 x studii tištěné a v elektronické verzi (pdf formát)
1 - 3 měsíce

Vypracování malého projektu (z 80% hotový projekt)

1 - 3 měsíce
dostanete výkresy půdorysů, řezu, pohledů a situaci
případně předáme přesný výpočet ceny výstavby/rekonstrukce objektu
předání databáze kontaktů na firmy a řemeslníky
druhá platba
zaplatíte nám 2/3 z celé částky
Malý projekt je z 80% rozpracovaný projekt, tedy nedokončený projekt. Je však tak propracovaný, aby z něj již bylo možné spočítat, kolik realizace stavby bude stát. S malým projektem tedy dostanete i položkový rozpočet, ve kterém budou kompletní náklady na stavbu. Jelikož je malý projekt ještě nedokončený, je možné provést v projektu změny, abychom náklady na stavbu mohli upravit a vás změna projektu téměř nic nestála.
2 - ? měsíce
záleží na rychlosti vyřizování na úřadech

Provádění celého projektu a inženýring (z 96% hotový projekt)

2 - ? měsíce (záleží na rychlosti vyřizování na úřadech)
své dílčí projekty vypracují naši externí projektantni (PBŘ, PENB, statika...)
budeme zajišťovat vyjádření jednotlivých úředníků (hasiči, hygiena, sítě...)
zapracujeme externí projekty a vyjádření jednotlivých úředníků do projektu
1 - 3 měsíce

Předání projektu a případná domluva další spolupráce (100% projekt)

1 - 3 měsíce
vyřídíme stavební povolení a dopracujeme projekt
předáme 3 x projekt v tištěné a elktronické verzi s jednotlivými vyjadřovačkami
třetí platba
doplatíte nám 3/3 z celé částky
můžeme se domluvit na další spolupráci a určíme hodinovou sazbu: pomoct při výběru stavební firmy, autorský dozor stavby, asistence při kolaudaci
cíl = užívání stavby

Výstavba a autorský dozor

budeme navštěvovat Vaší stavbu a kontrolovat ji, zdali je stavěna dle projektu
pomůžeme Vám s vyřízením kolaudace
zaplatíte nám za autorský dozor a asistenci při vyřízení kolaudace
Získat nezávaznou cenovou nabídku

Naše projekty

Máme nejlepší hodnocení na Google

Naše hodnocení je nejvyšší mezi architektonickými a projekčními kancelářemi v Česku

5.0
Celkové hodnocení na Google
Hvězdička Hvězdička Hvězdička Hvězdička Hvězdička
Zobrazit všech 82 recenzí
HvězdičkaHvězdičkaHvězdičkaHvězdičkaHvězdička
22. květen 2024
komunikace s panem Machačem velmi příjemná a slíbil co splnil
Gabriela K.
HvězdičkaHvězdičkaHvězdičkaHvězdičkaHvězdička
20. květen 2024
skvělá, rychlá, věcná kominikace detailně udělaný projekt přístavby RD ochota Vřele doporučuji pana Machače a jeho tým
Pavel M.
HvězdičkaHvězdičkaHvězdičkaHvězdičkaHvězdička
16. květen 2024
Děkuji za spolupráci a pomoc.
Jan B.

Sledujte nás na sociálních sítích

Nezávazné nacenění našich služeb

První schůzka u nás v kanceláři je zdarma a sdělíme vám tyto informace:

Sjednejte si s námi schůzku

Telefon
732 861 769
9:00-16:00 Po-Pá
Obálka
machac@projekcemachac.cz

a potkejme se v kanceláři v Pardubicích, v Praze nebo online

Kancelář Pardubice

17. listopadu 216, 530 02 Pardubice I

Kancelář Praha

Oldřichova 34, 128 00 Praha - Vinohrady

Fakturační adresa: Ing. Matěj Machač, Stavařov 99, 530 09 Pardubice, IČO 76675190

Jsem plátce DPH 

Pardubice