Jaká je cena projektu pro stavební povolení?

16. října 2020
4987

Tento článek se zaobírá cenovými rozpětími obecně u projekčních kanceláří v Česku a neuvádí konkrétní ceník Projekce Machač. Je zaměřen na novostavby rodinných domů do celkové hodnoty 15 000 000,-  Kč.

Pokud se chystáte stavět, ozvěte se nám. První schůzka je nezávazně a zdarma. Následně vám vypracujeme cenovou nabídku konkrétně pro vaši situaci.

Přejít na KONTAKT → 

Ing. Matěj Machač
Ing. Matěj Machač

 

          Každý investor hledá svého projektanta (architekta) a musí najít přesně toho, který mu vyhovuje. Tím je řečeno to, že každý investor má jiné potřeby a každý projektant (architekt) má jiné postupy, jinak své dílo propracovává a tudíž má i jiné ceny.

Následně si projdeme všechny možné části projektové dokumentace, které budete více či méně potřebovat od začátku až do konce, než dům postavíte. Některé jsou nezbytné a tudíž to bez nich nepůjde a jiné jsou volitelné a pro někoho můžou mít význam a pro někoho zase ne. Uvedeme si tedy všechny možné části, které existují a u každé části bude také uvedeno, jestli je nutné si ji nechat vypracovat či je volitelná.

 

1.       Analýza pozemku (volitelná) 5 000 – 10 000 Kč

Když si nejste jisti, zdali je pozemek pro vás vhodný, zdali je jeho cena adekvátní, zdali je možné na něm realizovat váš záměr, zdali nemá nějakou skrytou vadu, tak si můžete nechat vypracovat analýzu pozemku. Tento dokument můžete využít, když si chcete být jisti, že nekupujete zajíce v pytli.

 

2.       Architektonická studie (povinná) 0 – 100 000 Kč

Tato cena se odvíjí od toho, jakého si vyberete projektanta/architekta. Čím prestižnější bude odborník, který vám studii vypracuje, tím bude dražší.

Také je možnost ta, že si vyberete na internetu nějaký typizovaný dům, který již někdo dříve navrhl a případně provede několik úprav. To však výrazně nedoporučujeme, jelikož je velice obtížné (my si myslíme, že je to nemožné) najít dům, který by přesně odpovídal vaším představám, potřebám a byl vhodný na danou parcelu. Musíte si uvědomit to, že postavit dům je jednou z nejdražších činností, které ve svém životě vykonáte a tak se k tomu musí také přistupovat. Ve chvíli, kdy dům postavíte a časem zjišťujete, jak vše mohlo být navrženo jinak, začnete litovat toho, že jste neinvestovali o pár desítek tisíc korun navíc a nenechali si navrhnout odborníkem dům přímo pro vás na vaši danou parcelu.

 

3.       Projektová dokumentace pro stavební povolení (povinná) 50 000 - 150 000 Kč 

Nejrozsáhlejší část celého projektování je projektová dokumentace pro stavební povolení. Skládá se z následujícího:

-          Textová část A. a B.

-          Situační výkresy C.1, C.2 a C.3

-          Z technické zprávy D.1.1 a z výkresové části od základů až po střechu

-          Ze statického výpočtu D.1.2

-          Požárně bezpečnostního řešení D.1.3

-          Technického zařízení budovy (vodovod, kanalizace, vytápění, elektroinstalace apod.) D.1.4

Právě tyto dokumenty jsou často uváděny jako projekt, který je jediný potřeba, dále vám však popíšeme, že se vám může toho hodit mnohem více. Ne proto, abyste více zaplatili projektantům, ale právě abyste ušetřili během výstavby nebo během užívání stavby ať už za energie nebo za brzké opravy, které můžou být potřeba u špatně navržených budov. A věřte, že je mnohem levnější si nechat vše správně navrhnout, než pak platit opravy či energie.

Cena projektu pro stavební dokumentaci se může u každého projektanta výrazně lišit. Je to dáno především detailností, tedy jak moc projekt propracuje.

U nás v Projekci Machač projekty propracováváme velice detailně. Má to svůj důvod a to ten, že díky naší dokumentaci můžete i rovnou dům postavit. Neslouží tedy jen pro úředníky a pro stavební povolení, ale také rovnou pro provádění. Obvykle se po projektu pro stavební povolení musí vypracovat ještě projekt pro provádění, ale k tomu se dostaneme níže.

 

4.       Vyřízení dotace Nová zelená úsporám (volitelná) 25 000 – 180 000 Kč

Pokud NEmáte v plánu stavět na hraně legislativních možností a dům mít energeticky nehospodárný, ale naopak máte v úmyslu mít dům energeticky hospodárný, abyste šetřili za energie a peníze využívali smysluplněji než za utrácení za vytápění, rozhodně doporučujeme využít dotace Nová zelená úsporám. V programu vám stát na hospodárné bydlení může přispět až 485 000,- Kč (což není výjimečná situace) a když k tomu využijete například ještě osázení ploché střechy rostlinstvem (zelená střecha), můžete dostat ještě mnohem více.

Určitě DOPORUČUJEME využít dotace. Finance, které vám poskytne stát, dáte do technologií, které vám budou každý den šetřit za vytápění, chlazení apod. Takže zdarma budete mít něco navíc, za co byste normálně platili. Navíc váš dům získá na hodnotě právě o získanou dotaci.

 

5.       Geodetické zaměření (povinná) 2 000 – 10 000 Kč

Když se staví novostavba, projektant potřebuje vědět, jak vysoko má navrhnout povrch podlahy v 1NP (v prvním nadzemním patře neboli přízemí). K tomu potřebuje vědět, jak vysoko se nachází pozemek oproti cestě, jak je svažitý, v jaké úrovni je kanalizace apod. A právě proto se musí provést výškopisné zaměření parcely. Zdatnější projektanti to zvládnou sami za pomocí nivelačního přístroje, někteří si tuto činnost objednávají u geodetů.

 

6.       PENB neboli průkaz energetické náročnosti budovy (povinná) 3 000 – 15 000 Kč

Povinný projekt, který se musí doložit u každé novostavby rodinného domu. Je to dokument, který vám řekne, jak moc je objekt hospodárný. Je právě dán limit, jak moc může být dům nehospodárný a pod daný limit nelze jít. To znamená, že objekt musí být patřičným způsobem zateplen a vybaven technologiemi, které zajistí, aby byl šetrný. U nás v Projekci Machač na energetickou hospodárnou vysoce dbáme a podle toho domy i navrhujeme.

 

7.       Vyřízení povolení stavby (povinná) 0 – 30 000 Kč

Jednání s úřady, dotčenými orgány, správci sítí a všemožnými účastníky řízení vás určitě nemine. Projektanti to však většinou zajišťují za vás a buďte za tuto službu rádi. Když se do toho člověk pustí sám, často lituje. Chce to mít s tímto procesem zkušenosti a vědět po jaké žádostí sáhnout, kam zavolat, kam zajít a hlavně jak komu argumentovat, abyste přesvědčili všechny a váš dům mohl být podle vašich představ.

Bývá velký kámen úrazu, když projektanti nechávají tuto činnost na investorech. Celý proces se prodlužuje a v investorových silách často chybí, jak požadavek projektantovi interpretovat, aby jej správně do projektu zanesl. U nás v Projekci Machač vždy jednáme s úřady my za vás.

 

8.       Vyřízení odnětí ze ZPF, neboli zemědělského půdního fondu (povinná)  0-5 000 Kč

Ve chvíli, kdy vaše parcela je vedena v katastru nemovití jako orná půda, musí se zastavěná plocha včetně cest, terasy apod. vyjmout. Toto vyjímání se provádí přes výpočet, podání žádosti a zaplacení poplatku. Pokaždé je poplatek jiný, jelikož každá stavba je jinak velká a také o ceně rozhoduje bonita půdy, neboli jak je půda kvalitní. Je běžné, že si projektanti účtuji u této činnost poplatek. U nás v Projekci Machač je však vynětí bez poplatku.

 

9.       Výkaz výměr a položkový rozpočet (volitelná) 5 000 – 40 000 Kč

Rozpočtář je profesant, který pracuje s tabulkami. Vypracuje vám položkový rozpočet, který vám řekne, kolik váš dům bude stát. Tento dokument rozhodně doporučujeme, jelikož zjistíte, jestli na novostavbu budete mít dostatek financí. U nás v Projekci Machač extrémně dbáme na to, aby finance za námi navrhované objekty byli pro investory možné. Nedopustíme, aby se někdo dostal do finanční nouze, tak že má rozestavěný objekt a již mu došli finance na dokončení.

A právě proto doporučujeme položkový rozpočet a výkaz výměr. Už u studie navrhujeme dům tak, aby byl v rámci finančních možností investora. To však lze pouze podle tabulkových hodnot. Investor nám sdělí, jakým způsobem chce stavbu provést (svépomoci, dodavatelky nebo stavební firmou) a podle této informace určíme cenu za 1 m2 užitné plochy.

Jak se může pohybovat cena za 1 m2 užitné plochy k září 2020:

-          Stavby svépomoci (investor staví svými silami) 25 000 – 33 000 Kč

-          Dodavatelsky (objednávkou přes jednotlivé řemeslníky) 30 000 – 40 000 Kč

-          Stavební firmou 38 000 – 50 000 Kč

Samozřejmě je možné práce kombinovat a také záleží, v jakém standardu chcete dům postavit.

                Položkový rozpočet a výkaz výměr vám však řekne přesně, kolik bude stát stavba, když si ji necháte postavit stavební firmou. Ale co když budete právě stavět svépomoci nebo dodavatelky? I tak vám bude dokument velice přínosný, jelikož si můžete každou položku po položce upravit, dle svých zjištění a zredukovat ji právě o cenu práce a ponechat například jen cenu materiálu.

                Položkový rozpočet a výkaz výměr má ještě jeden zásadní přínos. Když jej máte, dostanete mnohem více cenových nabídek od stavebních firem. Jelikož každý stavař, který by stavěl váš dům, by si musel sám nechat vypracovat tento rozpočet a někdy jejich ochota tohle nechat vypracovat, může chybě.

 

10.   Projekty přípojek (povinná) 3 000 – 15 000 Kč

Ne vždy je projekt přípojek potřeba, jelikož můžou být přípojky již na parcelu dovedeny. Pokud však na parcele nejsou, je povinnost je pro stavební povolení je mít. Každá přípojka se platí zvlášť, ať už je to vodovodní přípojka, kanalizační, dešťová, plynová apod.

 

11.   Návrh sjezdu (povinná) 5 000 – 20 000 Kč

Scénář je podobný jako u přípojek. Když je již sjezd na pozemek doveden a je na správném místě, na jakém ho chcete, projekt sjezdu se dělat nemusí.

 

12.   Hluková studie (povinná) 10 000 – 30 000 Kč

Opět je scénář trochu podobný jako u bodu 9. a 10. Pokud hlukovou studii úředníci z hygieny nevyžadují, nemusí se dělat.

Hluková studie je někdy ve výjimečných případech potřeba na místech, kde byste buď vy mohli být ohroženi hlukem a nebo byste vy někoho mohli ohrožovat hlukem. Vy můžete být ohroženi hlukem například od rychlostní silnice. A vy můžete někoho ohrožovat hlukem například tepelným čerpadlem.

U nás v Projekci Machač máme však metody, jak vše navrhnout tak, aby se hluková studie nemusela dělat a my vám za tento, někdy nutný projekt, ušetřili peníze.

 

13.   Hydrogeologický průzkum (volitelná) 10 000 – 25 000 Kč 

Tento dokument vám dokáže ušetřit značné finance při realizaci nebo při užívání domku. Slouží pro několik velice důležitých návrhů a to pro navržení základů domu a pro vsakování dešťové vody. Bez tohoto dokumentu dost riskujete, že nemusí vše dopadnou dobře. Abychom mohli správně navrhnout základy domu, musíme vědět, jaké zeminy se na parcele nachází, v jakém souvrství jsou na sobě poskládány, jak jsou jednotlivé vrstvy silné, v jaké úrovni je hladina podzemní vody atd.

Je také potřeba si uvědomit, že 1m3 betonu pro základy stojí cca 5 000,- Kč. Když se neví, jaké zeminy, jsou přesně na parcele, projektant musí počítat s tím horším, tudíž vám může základy navrhnout zbytečně pevné, tudíž zbytečně široké. Už při úspoře cca 2 m3 betonu se vám investice do hydrogeologického průzkumu může vrátit a věřte, že chcete mít základy navržené správně.

 

14.   Studie zahrady (volitelná) 5 000 – 30 000 Kč

Zahradní architekt vám může vypracovat studii zahrady, která řeší její celkový vzhled. Kde budou cesty, kde trávník, kde jiný povrchový materiál (kůra, kamínky apod.) a kde bude jaká kytka, aby ve všech ročních období byla zahrada hezká. Je totiž celkem složité, vyznat se v rostlinstvu, ve smyslu kdy kvete, kdy opadá apod. Zahradní architekt rostliny nakombinuje tak, že vždy bude zahrada zajímavá.

 

15.   Návrh interiéru (volitelná) jedna místnost 0 – 30 000 Kč

Je několik možností, jak skloubit vnitřní povrchy, osvětlení, nábytek a doplňky. Můžete si zajet do bytového showroomu, kde naberete inspiraci. Nebo si v nábytkovém centru necháte vypracovat návrh místnosti. A také je možnost, že oslovíte interiérového architekta, který vám vše navrhne.

U rodinných domů se nejčastěji setkáváme s tím, že si lidé chtějí interiér zařídit podle sebe. Myslíme si, že tato varianta je správně. V domě, kde bydlíte, musí být něco z vás a právě u řešení interiéru se můžete vyřádit.

Interiérového architekta vyhledávejte u objektů, ke kterým nemáte tak výrazný osobní vztah, jako jsou například vaše objekty pro podnikání.

 

16.   Radonové měření (povinná) 3 000 – 6 000 Kč

U novostavby vždy potřebujete radonové měření. Radon je karcinogenní plyn, který vystupuje ze země a může se v domech kumulovat. Radonovým měřením zjistíte, kolik radonu ze země vystupuje na dané parcele a podle toho se navrhují opatření.

 

17.   Dotační titul dešťovka (volitelná) jedna místnost 0 – 10 000 Kč

Nyní je povinnost zadržovat nebo vsakovat dešťové vody na pozemku. Pro zadržování potřebujete nádrž, na kterou vám může přispět stát až polovinu z celkových nákladů. Vodu pak můžete použít na zalévání zahrady nebo na splachování toalety v domě. Šetříte tak náklady, jelikož lidé běžně používají k těmto účelům vodu pitnou, za kterou se platí.

 

18.   Prováděcí projekt  (povinná) 50 000 – 200 000 Kč

Položka, která je v mnoha případech povinná, ale málokdo si ji nechá vypracovat. Podle dokumentace pro stavební povolení by se nemělo stavět.

My v Projekci Machač jsme dokumentaci pro stavební povolení a prováděcí dokumentaci spojili. Jednoduše řečeno už rovnou tvoříme prováděcí dokumentaci, kterou odevzdáváme na úřad ke schválení a také se podle ní může stavět. Náš klient dostane tedy dvě služby za cenu jedné.

 

 

Samozřejmě, že můžou být součástí služeb i další než uvedené části projektů. Jsou však méně časté a nemá tedy smysl, je zde více rozebírat.

U nás v Projekci Machač se s cenami držíme u spodních hranic. Ozvěte se nám, první schůzka je nezávazně a zdarma. Probereme s vámi váš záměr a vypracujeme vám cenovou nabídku přímo pro vás a vaše potřeby. Naše ceny jsou pevné a během projektování neměnné.

 Přejít na KONTAKT → 

Pojďte se potkat přímo nad vaším projektem
Domluvit schůzku