Typy staveb

Každý typ staveb popisujeme detailně v samostatném článku

Projekt rodinného domu

S návrhy rodinných domů se v Projekci Machač setkáváme snad nejčastěji. Na celý proces máme propracovaný postup, který zajistí kvalitní a hladký průběh naší spolupráce. Individuálních projektů rodinných domů jsme vytvořili již více než 100. Zabýváme se jak novostavbami, tak rekonstrukcemi a přestavbami starých domů. Tvoříme jednostupňovou projektovou dokumentaci rodinných domů, což znamená, že projekt slouží jak pro získání stavebního povolení (případně oznámení záměru), tak pro realizaci...

Přečíst celý článek

Developerské projekty

Developerům nabízíme komplexní služby v inženýrské a architektonické činnosti. Zajistíme vše potřebné od A do Z, od studie proveditelnosti, přes architektonickou studii a projektovou dokumentaci všech typů až po konzultační činnost při výběru stavebního dodavatele, autorský dozor a kolaudační řízení. U developerských projektů se může jednat o návrhy: Lokality pro výstavbu velkého počtu rodinných domů Bytové domy Kancelářské domy a obchodní komplexy Objekty pro ubytování A mnoho dalších...

Přečíst celý článek

Projekty bytových domů

Projekce Machač se věnuje těmto typům bytových domů: Novostavby bytových domů Rekonstrukce a revitalizace bytových domů Přístavby, vestavby a nástavby bytových domů Přestavby a změny užívání z jiných typů budov na bytové domy Prvním krokem při návrhu bytových domů často bývá studie proveditelnosti, pomocí které zkoumáme, co je možné v dané lokalitě postavit a jaký typ stavby a velikosti bytů budou mít nejlepší finanční návratnost. Tento proces se skládá ze studie územního plánu a konzultací...

Přečíst celý článek

Projekty školek, škol, ordinací a domů pro seniory

Objekty pro zdravotnictví a školství mají svá specifika. Často je počítáno s imobilitou nebo se sníženou pohyblivostí osob, které budou objekt využívat, a proto je nutné navrhovat bezbariérový provoz. Důležitou fází je tvorba studie, ve které je zásadní poznat daný provoz a navrhnout podle něj stavbu optimálně. K tomu může například pomoci provozní mapa, která určí, jaké jednotlivé prostory se mají v objektu nacházet a jak mají být mezi sebou propojené. Dům pro školství či zdravotnictví je...

Přečíst celý článek

Projekty kancelářských a administrativních budov

Kancelářská a administrativní budova bývá často dominantou celé firmy. Její vzhled a zpracování zvyšuje kredit podniku a měla by odrážet to, co firma prosazuje a k čemu směřuje. Samotný kancelářský objekt bývá často doplněn dalšími dodatečnými stavbami, jako parkovací dům nebo parkoviště, výrobní prostory či byty pro zaměstnance. V Projekci Machač máme zkušenosti jak s rekonstrukcemi administrativních objektů spojených s rozšířením kapacit ve formě přístavby, tak s novostavbami těchto...

Přečíst celý článek

Projekty sportovišť a objektů pro sport

Sportů je nepřeberné množství, přičemž každý sport má své specifické požadavky na objekt, ve kterém se provozuje. My v Projekci Machač na to máme jednoduchý trik, vytipovat si známá sportoviště u nás i ve zbytku Evropy a přijet si je nastudovat. Popovídat si s provozovatelem o tom co funguje a co ne, a vzít si z toho něco do našeho projektu. Sportovišť můžou být dva typy, sportoviště jednoúčelová a víceúčelová. Taktéž je velký rozdíl, pokud je na sportovišti prostor pro obecenstvo, či se...

Přečíst celý článek

Projekty objektů pro podnikání, výrobních objektů a hal

Výrobních objektů pro podnikaní, ať už v halách nebo ve vícepatrových domech je nepřeberné množství, ale běžně se skládají z těchto částí: Výrobní prostory Skladovací část Kanceláře Prostory pro zaměstnance jako hygienické zázemí, šatny, denní místnost, jídelna atd. Komunikační prostory A další specifické části Ideálním poměrem a kombinací těchto jednotlivých části získáme potřebný objekt, který pokrývá výrobní a podnikatelské potřeby. V Projekci Machač jsme již řešili tento typ výroben a...

Přečíst celý článek

Projekty obchodů a obchodních domů

Objekty určené pro prodej můžeme v zásadě rozdělit do tří typů, kterými se v Projekci Machač zabýváme: Projekty prodejních galerií pro více obchodů Projekty obchodních domů pro jednoho prodejce Projekty obchodních domů s výrazně převládajícím prostorem pro jednoho prodejce s menšími prodejnami dalších obchodníků   Zmiňované typy obchodů mohou být jak ve zděných stavbách, tak v betonových, ocelových nebo v halách. Záleží na požadavcích zadavatele. Taktéž se zabýváme přestavbami z jiných typů...

Přečíst celý článek

Projekty rekreačních objektů

Projekty rekreačních objektů se v Projekci Machač zabýváme často a baví nás. Návrhy rekreačních objektů patří mezi volnější disciplíny, jelikož normy u těchto typů staveb nejsou tak přísné. To, že například schodiště může být prudší, WC nemusí být samostatné nebo třeba to, že v objektu nemusí být zádveří, odlišuje právě rekreační objekty od rodinných domů. V některých případech může být výhodou projektovat rekreační objekt, ale má to i své nevýhody. Jednou z nich je výše DPH při realizaci...

Přečíst celý článek

Projekty hotelů, penzionů, restaurací a objektů pro stravování

Druhů a typů objektů pro ubytování je nepřeberné množství. Již při samém projektování se musí určit cílová skupina budoucích hostů, jaký budou potřebovat standard apod. Dalším důležitým faktorem je kapacita objektu pro ubytování, tedy kolik pokojů bude obsahovat. Samotná ubytovací část je jen jedna z mnoha, která se v hotelech, penzionech či motelech vyskytuje. Musí se taktéž řešit potřebné množství parkovacích stání, technické zázemí, prostory pro zaměstnance atd. Stravovací část s kuchyní...

Přečíst celý článek

Projekty přípojek

Přípojka je část inženýrských sítí, která vede od veřejného řadu k objektu. Podstatnou částí jejího návrhu je správná dimenze jejího průměru. Délka přípojky může být maximálně 50 m, pokud by měla být delší, je již nutné navrhnout nový veřejný řad, který je po projekční i realizační části složitější a nákladnější. V Projekci Machač se věnujeme návrhům těchto typů přípojek: Projekty vodovodní přípojky Projekty kanalizační přípojky Projekt plynovodní přípojky Projekty přípojek dokážeme tvořit...

Přečíst celý článek

Projekty dřevostaveb

Domy ze dřeva se v Česku stávají stále častější alternativou k běžnému systému výstavby z cihelných nebo jiných bloků. Jejich největší výhodou je rychlost výstavby a ekologický aspekt dřeva. Hrubá stavba rodinného domu ze dřeva může být provedena v řádech jednotek týdnů. Oproti tomu běžná doba postavení domu z cihel je v řádech jednotek měsíců. Dřevo je taktéž výborné v rámci akumulace CO2. Po celou dobu, kdy roste, dřevo absorbuje CO2 a produkuje kyslík. Když se strom skácí nebo přirozeně...

Přečíst celý článek

Projekty parkovacích domů a garáží

Téměř každý typ objektu musí mít k dispozici parkovací stání. Čím je objekt větší a používá ho více lidí, tím více parkovacích stání musí mít. U objektů jako jsou obchodní domy, kancelářské budovy apod., které nemají k dispozici dostatek volného prostranství v blízkém okolí, jsou nutností parkovací domy, které umožní parkování automobilů ve více patrech. Parkovací domy můžou být součástí dalšího objektu anebo můžou být samostatně stojící a používají je osoby z více objektů nebo návštěvníci...

Přečíst celý článek

Návrhy podkrovních bytů

Realizovat podkrovní byt může být ekonomicky výhodné, je však nutné počítat s tím, že prostor v podkroví není plnohodnotný, jelikož se nachází pod šikminou krovu.  Co může výrazně ovlivnit cenu realizace je stav a způsob konstrukce stropu, na kterém se bude podkrovní prostor nacházet. Pokud není strop vyhovující pro nové zatížení, je nutné jej zesílit, což u některých typů stropů může být komplikované.   Něco podobného platí i pro nosnou část krovu. I když je krov zdravý, není napaden houbou

Přečíst celý článek

Projekty ekologické výstavby a zdravého bydlení

Ekologie   Globální klima se mění z důvodů nešetrné lidské činnosti a je nutné změnit vše, co může zvrátit možnou katastrofu. Vědecky je prokázáno, že zásadní je produkce CO2, což je skleníkový plyn, který má svou zvýšenou koncentrací v ovzduší za následek globální oteplování.    Stavebnictví a domy jsou obrovským zdrojem CO2. Je nutné vyrábět a používat stavební materiály, které jsou uhlíkově neutrální nebo v sobě ideálně dokáží CO2 zadržovat. Takovými materiály jsou dřevo, sláma a další...

Přečíst celý článek

Projekty zemědělských staveb

Zemědělská produkce je rozmanitá, přičemž každý živočišný či rostlinný druh má svá specifika. Tyto specifické podmínky, které je zapotřebí splnit definuje investor nebo odborník na danou problematiku. Je rozdíl, jestli se jedná o sklad sena, který nemusí splňovat tak přísná kritoria jako například zařízení pro chov drůbeže, které je velice náročné na teplo, světlo apod.   Podstatnou částí je již samotný začátek, kterým je architektonická studie zemědělské stavby. Navrhovaný objekt musí...

Přečíst celý článek

Projekty rekonstrukcí památkových objektů

V České republice jsou památkové objekty rozděleny do několika kategorií dle typu ochrany, kterou mají. Tyto kategorie jsou:   Národní kulturní památka - jedná se o nejvýznamnější památky, které mají výjimečný význam pro celou zemi. Tyto objekty jsou chráněny zákonem o státní památkové péči a jsou spravovány Národním památkovým ústavem. Kulturní památka - jedná se o objekty, které mají význam pro region, město nebo obec. Tyto objekty jsou také chráněny zákonem o státní památkové péči a jsou...

Přečíst celý článek

Máme nejlepší hodnocení na Google

Naše hodnocení je nejvyšší mezi architektonickými a projekčními kancelářemi v Česku

5.0
Celkové hodnocení na Google
Hvězdička Hvězdička Hvězdička Hvězdička Hvězdička
Zobrazit všech 91 recenzí
HvězdičkaHvězdičkaHvězdičkaHvězdičkaHvězdička
25. červen 2024
Velmi oceňuji vstřícnost při jednání a skvělý prozákaznický přístup.
Aneta S.
HvězdičkaHvězdičkaHvězdičkaHvězdičkaHvězdička
11. červen 2024
Rychlá a dobrá domluva. Doporučuji.
Daniel M.
HvězdičkaHvězdičkaHvězdičkaHvězdičkaHvězdička
10. červen 2024
Paráda velká ochota super komunikace max spokojenost
Petr P.

Sledujte nás na sociálních sítích

Nezávazné nacenění našich služeb

První schůzka u nás v kanceláři je zdarma a sdělíme vám tyto informace:

Sjednejte si s námi schůzku

Telefon
732 861 769
9:00-16:00 Po-Pá
Obálka
machac@projekcemachac.cz

a potkejme se v kanceláři v Pardubicích, v Praze nebo online

Kancelář Pardubice

17. listopadu 216, 530 02 Pardubice I

Kancelář Praha

Oldřichova 34, 128 00 Praha - Vinohrady

Fakturační adresa: Ing. Matěj Machač, Stavařov 99, 530 09 Pardubice, IČO 76675190

Jsem plátce DPH 

Pardubice